Đường dẫn truy cập

Có thêm nhiều người trưởng thành sử dụng cần sa ở Mỹ


Một người phụ nữ hút cần sa cho mục đích y tế ở Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 20/2/2015.

Theo một nghiên cứu mới, cùng lúc với sự thay đổi về thái độ đối với cần sa ở Mỹ, có thêm nhiều người trưởng thành sử dụng loại ma túy này.

Viết trên tạp chí The Lancet Psychiatry, các nhà nghiên cứu tại Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy, Viện Y tế Quốc gia, cho rằng khi có thêm các bang hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích giải trí và y tế, ngày càng ít người lớn cảm thấy có mối nguy hiểm đi kèm với việc sử dụng nó.

Sử dụng dữ liệu từ gần 600.000 người trên 18 tuổi, các nhà nghiên cứu thấy rằng từ năm 2002 đến 2014, việc sử dụng cần sa đã tăng từ tỷ lệ 10,4% người lớn hồi năm 2002 lên mức 13,3% vào năm 2014.

Số người sử dụng hàng ngày hoặc gần như hàng ngày là 8,4 triệu vào năm 2014, tăng 3,9 triệu người so với năm 2002.

Các nhà nghiên cứu nói rằng những mức tăng này có nguyên nhân là số người nhận thức rằng cần sa thì nguy hiểm lại đang giảm đi.

Mặc dù có sự gia tăng về số người lớn sử dụng cần sa, các nhà nghiên cứu nói rằng họ không thấy có sự gia tăng tương ứng về "rối loạn liên quan sử dụng cần sa" như lạm dụng hoặc phụ thuộc, mặc dù họ cũng nói cần phải có thêm nghiên cứu để khẳng định xu hướng.

XS
SM
MD
LG