Đường dẫn truy cập

Các cuộc tranh luận tổng thống Mỹ 2012

Xem thêm

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney và Tổng thống Barack Obama vẫy chào sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ở Denver, Colorado, ngày 3/10/2012.
1

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney Tổng thống Barack Obama vẫy chào sau cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên Denver, Colorado, ngày 3/10/2012.

Tổng thống Obama phát biểu trong cuộc tranh luận tổng thống lần hai tại Đại học Hofstra, Hempstead, New York, ngày 16/10/2012.
2

Tổng thống Obama phát biểu trong cuộc tranh luận tổng thống lần hai tại Đại học Hofstra, Hempstead, New York, ngày 16/10/2012.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh luận ở Denver.
3

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh luận ở Denver.

Tổng thống Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Đại học Denver.
4

Tổng thống Obama ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Đại học Denver.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG