Đường dẫn truy cập

Bưu điện Mỹ không phát thư ngày thứ bảy


Xe của nhân viên bưu điện ở New York
Xe của nhân viên bưu điện ở New York
Cơ quan Bưu đện Hoa Kỳ cho biết họ sẽ ngưng phát thư những ngày thứ Bảy trong kế hoạch tiết kiệm khoảng 2 tỉ đô la mỗi năm.

Nhưng cơ quan đang gặp khó khăn về tài chánh này vẫn còn còn phát các bưu kiện sáu ngày một tuần. Việc cắt giảm dịch vụ sẽ bắt đầu vào tháng 8.

Việc phát thư và các loại hàng khác đã sụt giảm vì e-mail và các dịch vụ Internet khác đang được sử dụng cho các giao dịch cá nhân và doanh nghiệp.

Hành động vừa kể nằm trong một nỗ lực rộng lớn hơn để cắt giảm chi phí. Cơ quan Bưu điện lỗ khoảng 16 tỉ đô la hồi năm ngoái.

Hiện chưa được rõ liệu việc ngưng phát thư ngày thứ Bảy có được Hạ Viện, nơi giám sát các cơ quan tự trị Hoa Kỳ, chấp thuận hay không.

Bưu điện Hoa Kỳ không nhận tiền của ngân sách mà dựa vào việc bán bưu phí, sản phẩm và dịch vụ để hoạt động.

VOA Express

XS
SM
MD
LG