Đường dẫn truy cập

Bài 5: How do you talk about everything


Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa những từ này.

Hôm nay, ta sẽ nói về … tất cả mọi thứ.

American English has many ways to talk about everything under the sun.

Tiếng Anh-Mỹ có rất nhiều cách để nói về mọi thứ trên đời. Ta có thành ngữ everything under the sun – everything – E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G là mọi thứ; under U-N-D-E-R là ở dưới; sun S-U-N là mặt trời. Everything under the sun – có nghĩa là mọi thứ dưới ánh mặt trời, tiếng Việt mình thường nói mọi thứ trên đời.

please wait

No media source currently available

0:00 0:11:40 0:00
Tải xuống

Thành ngữ kế tiếp là Cradle to grave; cradle – C-R-A-D-L-E là cái nôi của trẻ em; grave – G-R-A-V-E là nấm mồ; cradle to grave có nghĩa là từ lúc sơ sinh cho đến lúc chết, tức là toàn bộ chu kỳ cuộc sống. Thành ngữ này có thể dùng để tả điều gì đó xảy ra trong suốt một đời người.

For example, “I know a man who lived in the same country village his entire life -- from cradle to grave.” That is a literal use of the expression.
This expression is often used in business, meaning the entire life cycle of a product or process.

Chẳng hạn, khi nói, “Tôi biết một người sống trong cùng một ngôi làng ở quê mình suốt đời – từ lúc sơ sinh đến lúc từ giã cuộc đời. Thành ngữ này thường được dùng trong kinh doanh, có nghĩa là toàn bộ chu kỳ của một sản phẩm hay tiến trình sản xuất.

Đây là một thí dụ:

"Marcia is responsible for the life of this product from beginning to end."
"In other words, she’s in charge from cradle to grave."
"Correct. Check with her before changing anything."

“Chị Marcia chịu trách nhiệm về cuộc sống của sản phẩm này từ đầu đến cuối.”
“Nói cách khác, chị phụ trách mọi thứ từ đâu đến đuôi.”
“Đúng thế. Hãy kiểm tra lại với chị ấy trước khi thay đổi bất cứ cái gì.”

Một cách ít thông thường hơn để nói cradle to grave to womb to tomb; womb – W-O-M-B nghĩa đen là tử cung, ta thường nói là lòng mẹ; tomb – T-O-M-B là phần mộ, mồ mả. Thành ngữ này có vần điệu hơn – womb to tomb.

If you like food expressions, you can use soup to nuts, or from beginning to end. A dinner may start with soup and end with nuts.
For example, you could say, “He explained the process to us from soup to nuts ... from beginning to end.”

Nếu thích ăn uống, ta có thành ngữ soup to nuts, cũng có nghĩa là từ đầu đến cuối. Đó là trình tự của bữa ăn tối kiểu Mỹ, bắt đầu bằng món súp và kết thúc bằng các loại hạt. Chẳng hạn ta có thể nói, “Anh ấy giải thích quá trình từ đầu đến cuối.”

Everything from A to Z uses the alphabet to give a range of everything. It describes content more than process. It means that nothing important was left out.

Thành ngữ Everything from A to Z, từ A đến Z, dùng bảng mẫu tự để liệt kê một chuỗi sự kiện. Nó mô tả nội dung nhiều hơn là quá trình. Có nghĩa là không bỏ qua một điều gì quan trọng.

For example, “The rescue training covered everything from A to Z. The instructors taught everything you need to know for a successful rescue.”

Chẳng hạn như, “Chương trình huấn luyện cứu hộ gồm tất cả mọi thứ từ A đến Z. Các giảng viên dậy mọi thứ mà bạn cần biết để thực hiện một cuộc cứu hộ thành công.

Everything but the kitchen sink is an expression that means a person included a lot of stuff – maybe too much stuff. Let’s say my friend is going camping for the weekend. And he packs too many things -- things he won’t possibly need, like an iron, a toaster and a television. I could say, “He prepared for a weekend of camping and packed everything but the kitchen sink!”

Everything but the kitchen sink; but – B-U-T ở đây có nghĩa là ngoại trừ; kitchen – K-I-T-C-H-E-N là nhà bếp; sink S-I-N-K là cái bồn Everything but the kitchen sink; mọi thứ trừ cái bồn rửa chén trong nhà bếp, là một thành ngữ được sử dụng khi muốn nói một người mang theo quá nhiều đồ đạc. Tỷ như bạn tôi sắp đi cắm trại vào cuối tuần. Và anh ấy mang theo quá nhiều thứ - những thứ có thể anh ấy sẽ không cần đến, như cái bàn ủi, cái lò nướng bánh, và cái ti-vi. Tôi có thể nói là “anh ấy chuẩn cho buổi đi cắm trại cuối tuần mà mang theo mọi thứ, chỉ trừ có cái bồn rửa chén!”

We have many expressions that simply use the word “whole” to make fun phrases that mean “everything." For example, we have the whole ball of wax. When you say the whole ball of wax, you mean everything!

Ta có nhiều thành ngữ dùng từ “whole” – để làm thành những cụm từ vui vui có nghĩa là “mọi thứ” - W-H-O-L-E để chỉ “everything” là mọi thứ. Chẳng hạn như thành ngữ the whole ball of wax; ball –B-A-L-L có nghĩa là quả bóng, hay trái banh, hay một vật vo tròn, một cục; wax – W-A-X có nghĩa là sáp ong. Khi nói the whole ball of wax có nghĩa là tất cả mọi thứ, hay tiếng Việt còn nói là “tất tần tật.”

Thành ngữ này có thể xuất xứ từ tục lệ từ những năm 1600, là lúc đất đai được phân phối theo lối như xổ số. Khối lượng mỗi phần đất được giấu trong một cục sáp, rồi được bỏ vào một cái mũ để bốc thăm. Nhưng không ai biết chắc đó có phải là nguồn gốc của thành ngữ này hay không.


The origin of the whole nine yards is even more mysterious. It could come from the military, sports or even Scottish dress for men.

Xuất xứ của thành ngữ the whole nine yards lại còn bí hiểm hơn. Nine- N-I-N-E là số 9; yards – Y-A-R-D-S là số nhiều của yard, là một đơn vị đo chiều dài của Anh. Có thể là từ quân đội, thể thao hay thậm chí là một loại áo của người đàn ông xứ Scotland.

Nếu muốn dùng các thành ngữ biết rõ xuất xứ, thì hãy dùng thành ngữ the whole enchilada; enchilada – E-N-C-H-I-L-A-D-A là một món ăn của Mexico, gồm có rau hay thịt dồn trong một cái bánh giống như bánh tráng của ta, rồi rưới nước sốt lên. The whole enchilada có nghĩa là toàn bộ một thứ gì đó, nhất là cái gì đáng chú ý hay nổi bật.

For example, “He has a job with money, respect, and personal satisfaction -- the whole enchilada!”

Chẳng hạn, “Anh ta có một công ăn việc làm kiếm ra tiền, được trọng vọng và toại nguyện – được tất cả mọi thứ!

Từ “shebang” shebang – S-H-E-B-A-N-G cũng được dùng theo cách này. Thật ra, người ta dùng thành ngữ the whole shebang mà không biết shebang thực ra là cái gì. Các nhà nghiên cứu lịch sử từ ngữ cũng không đồng ý với nhau về nguồn gốc của từ “shebang.” Một trong những ghi nhận về việc sử dụng thành ngữ “the whole shebang”, có nghĩa làm mọi thứ, là vào cuối những thập niên 1800.

If you like expressions that are fun to say, use the whole kit and caboodle.

Nếu bạn thích những thành ngữ nghe hơi “tếu” thì hãy dùng the whole kit and caboodle; kit – K-I-T là bộ dụng cụ hay đồ nghề; caboodle – C-A-B-O-O-D-L-E là toàn bộ số lượng các thứ linh tinh.

Giờ thì các bạn đã biết một số thành ngữ Anh Mỹ chỉ mọi thứ, từ đầu đến đuôi, tất tần tật hay tuốt tuồn tuột… mà trong tiếng Anh-Mỹ có thể dùng là:

everything under the sun
Cradle to grave
womb to tomb
soup to nuts
Everything from A to Z
Everything but the kitchen sink
the whole ball of wax
the whole nine yards
the whole enchilada
the whole shebang

Xin các bạn hãy góp ý với chúng tôi về toàn bộ chương trình, từ đầu đến đuôi trên trang web của ban Việt ngữ, ở địa chỉ voatiengviet. com

Đến đây kết thúc chương trình học tiếng Anh WORDS AND THEIR STORIES. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.

XS
SM
MD
LG