Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush sẽ đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang 


Tổng thống Bush sẽ đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang trước lưỡng viện quốc hội.

Tòa Bạch Ốc cho biết bài diễn văn của tổng thống sẽ dành thời giờ đồng đều cho các vấn đề đối nội và đối ngoại và sẽ cho biết thêm chi tiết về các mục tiêu mà ông đã đề ra trong bài diễn văn nhậm chức mới đây.

Theo một số trích đoạn được Tòa Bạch Ốc công bố, tổng thống Bush sẽ thách thức quốc hội để, theo nguyên văn lời ông, củng cố và cứu vãn chương trình An sinh Xã Hội dành cho những người nghỉ hưu.

Tổng thống sẽ nói rằng chương trình này đang tiến đến chỗ khánh tận trừ phi được thay đổi.

Tổng thống sẽ nói rằng các nỗ lực của Hoa Kỳ tại Iraq sẽ ngày càng chú trọng đến việc củng cố khả năng cho các lực lượng an ninh Iraq, đào tạo các sỹ quan có khả năng và một cơ cấu chỉ huy.

Tổng thống cũng sẽ phát biểu rằng mục tiêu có được hai quốc gia dân chủ Israel và Palestin sống cạnh nhau là "đang trong tầm ta y".

Người ta không trông đợi là tổng thống Bush sẽ loan báo một thời biểu rõ rệt cho việc triệt thoái binh sỹ khỏi Iraq. Một số các nhà làm luật đã đòi tổng thống phải phác họa một chiến lược rút quân.

Các lãnh tụ đảng Dân chủ đối lập sẽ đáp ứng chỉ chốc lát sau khi tổng thống kết thúc bài diễn văn.

XS
SM
MD
LG