Đường dẫn truy cập

Trung Quốc áp dụng Luật Lao Động mới


Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng Luật Lao Động mới, trong đó có những điều nhằm cải tiến quyền lợi của người công nhân.

Quốc Hội Trung Quốc đã phê chuẩn luật này hồi tháng 6 năm 2007 sau khi tranh cãi trong suốt 18 tháng, và sau khi có những lời kêu ca về một số nơi không chịu trả lương cho công nhân, kêu ca về điều kiện lao động cưỡng bách, và các tệ nạn khác.

Luật lao động mới, có hiệu lực kể từ thứ ba, sẽ bảo vệ quyền pháp lý của công nhân, và có những hình phạt nặng hơn đối với các quan chức vi phạm.

Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp nói rằng luật này làm chi phí của họ tăng lên.

Một số công ty đã chấm dứt hợp đồng và yêu cầu công nhân tự ý nghỉ việc, trước khi luật mới bắt đầu có hiệu lực.

Luật mới có ghi những điều cụ thể về tiêu chuẩn lương bổng, bắt buộc phải có hợp đồng giữa chủ nhân và công nhân; ngoài ra cũng ghi cụ thể về khoản bồi thường khi nghỉ việc.Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG