Đường dẫn truy cập

LESSON  # 202: Pay Through The Nose, Cut Off Your Nose To Spite Your Face, Plain As The Nose On Your Face. - 2004-10-18


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan tới cái mũi , tiếng Anh gọi là Nose đánh vần là N-O-S-E . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE : ( DON) : The first idiom is “ To pay through the nose”, “ To pay through the nose”.

TEXT: ( TRANG): To pay through the nose nghĩa đen là trả tiền qua lỗ mũi. Nếu quý vị nghe và cho rằng đó là điều khá đau đớn thì quý vị đoán cũng khá đúng, vì thành ngữ này có nghĩa là phải trả giá quá đắt cho một cái gì không đáng, tức là một giá cắt cổ , như quý vị nghe trường hợp của anh George sau đây , phải đi vay tiền và trả tiền lãi khá nặng.

VOICE: ( DON): George was so desperate for cash to pay 6 months overdue rent that he borrowed money at 5% a week. And now he is paying through the nose: Every week he is late he has to pay an extra 5%!

TEXT: (TRANG): Chuyện gì đã xảy ra cho anh George? Anh ấy quá cần tiền mặt để trả 6 tháng tiền nhà mà anh ấy còn nợ đến độ anh ấy phải vay tiền với lãi suất 5% mot tuần. Và giờ đây anh ấy phải trả một giá cắt cổ là cứ mỗi tuần anh ấy trả muộn anh ấy lại phải trả thêm 5% nữa.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Desperate đánh vần là D-E-S-P-E-R-A-T-E có nghĩa là túng quẫn hay tuyệt vọng , và Overdue đánh vần là O-V-E-R-D-U-E nghĩa là quá hạn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): George was so desperate for cash to pay 6 months overdue rent that he borrowed money at 5% a week. And now he is paying through the nose: Every week he is late he has to pay an extra 5%!

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON): The second idiom is “ Cut off your nose to spite your face “ , “ Cut off your nose to spite your face”

TEXT: ( TRANG): Cut off your nose to spite your face, nghĩa đen là cát mũi mình đi để làm hại mặt mình, và nghĩa bóng là làm một điều gì đó với ý định hại người khác nhưng không ngờ chỉ hại mình mà thôi. Có một từ mói mà ta cần biết là Spite đánh vần là S-P-I-T-E nghĩa là gây khó chịu hay làm hại . Trong thí dụ sau đây, ta hãy xem điều gì xảy ra cho cô Mary khi cô ấy tỏ ra hỗn xược với ông xếp của cô ấy.

VOICE ( DON): Mary got so mad at her boss she shouted at him in front of the whole staff. But she really cut off her nose to spite her face : after that he blocked every chance she had for promotion.

TEXT: (TRANG) Câu này có nghĩa như sau: Cô Mary giận ông xếp của cô ấy đến độ cô ấy la hét ông ấy trước mặt toàn ban nhân viên. Tuy nhiên thật ra cô ấy chỉ tự hại thân mà thôi bởi vì sau vụ đó ông xếp đã ngăn chận tất cả mọi cơ hội cô ấy được lên chức.

Có vài từ mới đáng chú ý là: To block đánh vần là B-L-O-C-K nghĩa là ngăn chận , và Promotion đánh vần là P-R-O-M-O-T-I-O-N nghĩa là thăng chức, thăng cấp. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này .

VOICE ( DON): Mary got so mad at her boss she shouted at him in front of the whole staff. But she really cut off her nose to spite her face : after that he blocked every chance she had for promotion.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE : ( DON): The third idiom is” Plain as the nose on your face” , “ Plain as the nose on your face”.

TEXT: ( TRANG): Plain as the nose on your face có nghĩa là một điều gì rõ rành rành y như cái mũi trên mặt mình vậy. Ta thấy từ Plain đánh vần là P-L-A-I-N có nghĩa là rõ ràng. Trong thí dụ sau đây , anh Mark là người rõ ràng có đặc tính tốt nhưng cũng có nhược điểm khiến anh khó giao tiếp với người khác.

VOICE: ( DON): It’s plain as the nose on your face that Mark is better educated and more intelligent than most other people. His trouble is, he doesn’t try to hide this and scares away bosses who aren’t as smart.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ai cũng thấy rõ rành rành là anh Mark có nhiều học vấn và thông minh hơn phần đông những người khác. Nhưng vấn đề là anh ấy không che dấu điều này khiến cho các ông xếp không giỏi bằng anh ấy đã tránh xa anh ấy.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To hide đánh vần là H-I-D-E nghĩa là che dấu, và To scare đánh vần là S-C-A-R-E nghĩ là làm cho người khác sợ hãi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): It’s plain as the nose on your face that Mark is better educated and more intelligent than most other people. His trouble is, he doesn’t try to hide this and scares away bosses who aren’t as smart.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ mà quý vị vừa nghe đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Pay through the nose có nghĩa là trả một cái giá cắt cổ , hai là Cut off your nose to spite your face là làm một điều gì xấu vì giận người khac nhưng lại tự hại thân mình, và ba là Plain as the nose on your face nghĩa là rõ rành rành ra đó ai cũng trông thấy cả. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG