Đường dẫn truy cập

LESSON# 135: Hard (Or Tough) As Nails, Another Nail In The Coffin - 2004-07-17


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ"Nail" là "To Nail Down" và "To Hit the Nail on the Head." Hôm nay chúng tôi xin trình bày 2 thành ngữ mới cũng có từ "Nail." Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON) : The first idiom is "Hard As Nails," "Hard As Nails." TEXT: (TRANG): Chắc quý vị có thể đoán được "Hard As Nails" có nghĩa là cứng như cây đinh, với từ "Hard," đánh vần là H-A-R-D, nghĩa là cứng, Khi nói về một người, "Hard As Nails" được dùng để chỉ một con người khó khăn, tàn nhẫn. Dĩ nhiên nếu người đó lại là một ông xếp thì thật quả là một điều không may cho những ai làm việc dưới quyền ông ta, như quý vị nghe trong câu chuyện sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): Joe tells me his new boss is hard as nails. He is cold and unfriendly, shouts at you for any small mistake, and if you talk back, the chances are he'll fire you on the spot!

TEXT: (TRANG): Anh bạn chúng ta nói: Anh Joe cho tôi biết là ông xếp mới của anh ta rất khó khăn. Ông ta có vẻ lạnh lùng và bất thân bất sơ. Ông ta la mắng bạn nếu bạn làm một lỗi nhỏ nhặt, và nếu bạn cự nự thì rất có thể ông ta đuổi bạn ngay tại chỗ!

Những từ mới mà chúng quý vị ta cần biết là: "To Shout," đánh vần là S-H-O-U-T, nghĩa là la hét lớn tiếng; "Mistake," đánh vần là M-I-S-T-A-K-E, nghĩa là lỗi lầm; và "To Fire," đánh vần là F-I-R-E, nghĩa là đuổi hay sa thải. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON ): Joe tells me his new boss is hard as nails. He is cold and unfriendly, shouts at you for any small mistake, and if you talk back, the chances are he'll fire you on the spot!

TEXT:(TRANG): Đôi khi thay vì thành ngữ "Hard As Nails," quý vị có thể nghe thấy người ta dùng "Tough As Nails," có cùng một nghĩa. Ở đây "Tough," đánh vần là T-O-U-G-H, cũng có nghĩa là cứng rắn, nhưng với ý tốt hơn là xấu. Nó được dùng để chỉ một người có cơ thể cường tráng, rắn rỏi, hay có ý chí cương quyết. Anh Don kể cho chúng ta nghe về một người bạn tên Bill như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): Bill is tough as nails. he workd out in the gym and also practices karate. Last week, two thugs tried to rob him. They picked the wrong man. He knocked them flat with karate kicks.

TEXT:(TRANG): Anh Don nói: Anh Bill là một con người hết sức cường tráng. Anh tập thể dục ở phòng tập và học đánh võ karate, hay là không-thủ-đạo. Tuần trước hai tên du đảng định đánh cướp anh ấy, nhưng đã chọn lầm người. Anh ấy đánh ngã cả hai bằng những cú đá karate.

Những từ mới đáng chú ý là: "Gym," đánh vần là G-Y-M, nghĩa là phòng tập thể dục; "To Practice," đánh vần là P-R-A-C-T-I-C-E, nghĩa là luyện tập; "Thug," đánh vần là T-H-U-G, nghĩa là kẻ côn đồ hay du đãng; và "Kick," đánh vần là K-I-C-K, nghĩa là cú đá. Bây giờ mới quý vị nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Bill is tough as nails. he workd out in the gym ans also practices karate. Last week, two thugs tried to rob him. They picked the wrong man. He knocked them flat with karate kicks.

TEXT:(TRANG): Trong thời kỳ người Mỹ dùng quan tài bằng gỗ để chôn người quá cố thay vì dùng quan tài bằng kim khí như hiện nay, họ đặt xác chết vào trong quan tài rồi dùng đinh đóng chặt nắp lại. Thông lệ này khiến người Mỹ có thành ngữ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): The second idiom is "Another Nail in Your Coffin," "Another Nail in Your Coffin." TEXT:(TRANG): "Another Nail in Your Coffin" có một từ mới là "Coffin," đánh vần là C-O-F-F-I-N, nghĩa là cái quan tài hay cái hòm chôn người chết. Nghĩa đen của thành ngữ này là "Thêm một cái đinh nữa đóng lên quan tài của bạn." Nghĩa bóng của nó là một điều gì xấu có hại cho sức khỏe và đời sống của bạn, hay một điều gì xấu đe dọa đến nghề nghiệp, công việc buôn bán hay tương lai của bạn. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (DON): Every time my wife catches me smoking a cigarette, she tells me it's another nail in my coffin. Sure. I know it's real danger to my health, but I've never been able to stop.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Mỗi lần vợ tôi bắt gặp tôi hút một điếu thuốc, vợ tôi nói rằng hút thuốc sẽ làm cho tôi chóng chết. Dĩ nhiên là tôi biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của tôi, những tôi đã không thể bỏ hút được.

Một số từ mới mà ta cần biết là: "To Catch," đánh vần là C-A-T-C-H, nghĩa là bắt gặp; "Cigarette," đánh vần là C-I-G-A-R-E-T-T-E, nghĩa là thuốc lá; và "Danger," đánh vần là D-A-N-G-E-R, nghĩa là nguy hiểm. Bây giờ anh Don sẽ đọc lại cho quý vị nghe thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Every time my wife catches me smoking a cigarette, she tells me it's another nail in my coffin. Sure. I know it's real danger to my health, but I've never been able to stop.

TEXT: (TRANG): Nếu "Another Nail in Your Coffin" là một điều rất đáng lo ngại, thì khi quý vị nghe "The Last Nail in Your Coffin" quý vị biết đó là điều gì làm tiêu tan những gì quý vị đang cố giữ, chẳng hạn như một ước muốn riêng tư, một mối tình trắc trở, hay một công việc làm ăn, như quý vị nghe một ông chủ tiệm ăn nói về công việc buôn bán của ông như sau:

AMERICAN VOICE: (DON): I don't know how we can stay open any longer. We've lost money every month for a year, and if we lose any more this month, it'll be the last nail in our coffin.

TEXT: (TRANG): Ông chủ tiệm này than vản như sau: Tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục buôn bán thêm nữa. Chúng tôi đã lỗ vốn mỗi tháng trong suốt một năm, và nếu chúng tôi mất thêm tiền nữa trong tháng này thì đó là lúc chúng tôi phải đóng cửa tiệm.

Thí dụ này chỉ có những từ giản dị mà chắc quý vị đã biết hết rồi. Bây giờ, anh Don xin nhắc lại lời ông chủ tiệm ăn một lần nữa:

AMERICAN VOICE: (DON): I don't know how we can stay open any longer. We've lost money every month for a year, and if we lose any more this month, it'll be the last nail in our coffin.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là "Hard As Nails," nghĩa là một con người cứng rắn hay tàn nhẫn, và hai là "Another Nail in Your Coffin," nghĩa là một điều gì có hại cho sức khỏe hay nghề nghiệp của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG