Đường dẫn truy cập

Phó Thủ Tướng Vũ Khoan kêu gọi quốc tế giúp Việt Nam trong giai đoạn đàm phán để gia nhập WTO. - 2004-06-21


Phó Thủ Tướng Vũ Khoan kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam trong giai đoạn đàm phán để gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Tại hội nghị giữa kỳ của nhóm tham vấn của các tổ chức và quốc gia cấp viện, diễn ra trong tuần qua ở thị xã Vinh trong tỉnh Nghệ An, ông Vũ Khoan nói rằng muốn gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Việt Nam một mặt sẽ tiếp tục xây dựng định chế và cấu trúc kinh tế, một mặt tại bàn đàm phán Việt Nam phải đưa ra đề xuất mới và có tính cách đột phá thực sự.

Vẫn theo lời Phó Thủ Tướng Vũ Khoan, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng khá tốt trong mấy năm qua, dù có nhiều khó khăn. Phần lớn các tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, cần có nhiều việc phải làm trong 2 năm sắp tới nếu muốn đạt các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch 5 năm, và nếu giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao và giữ được chất lượng phát triển. Ông nói rằng chính phủ đã đề ra nhiều biện pháp để xúc tiến phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh miền Trung, nhằm tăng gấp đôi mức GDP cho các tỉnh này, trước năm 2010. Chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thủy sản và các cây công nghiệp, phát triển du lịch, ngăn chân và giảm bớt hậu quả thiên tai, bảo vệ môi trường, đặc biệt là các khu lâm sản.

Có mặt tại hội nghị này, ngoài đại diện của trung ương, đại diện của các tổ chức và quốc gia cấp viện, còn có lãnh đạo của 8 tỉnh miễn Trung, từ Nghệ An trở xuống. Các tham dự viên đã thảo luận công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , gia tăng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn để vừa giúp tăng trưởng kinh tế , vừa giúp giảm nghèo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG