Đường dẫn truy cập

Hạ viện Nga chấp thuận chung cuộc một dự luật cấm các vụ phản kháng của quần chúng. - 2004-06-04


Hạ viện Nga chấp thuận chung cuộc một dự luật gây nhiều tranh cãi, lần đầu tiên nghiêm ngặt cấm các vụ phản kháng của quần chúng tại nước Nga trong thời hậu Sô Viết.

Với 336 phiếu thuận, 97 phiếu chống và hai phiếu vắng mặt, hạ viện Nga đã tán trợ dự luật này. Dự luật vừa kể cấm các vụ phản kháng trước tư dinh Tổng Thống, tòa án, nhà tù, đường hỏa xa, giây điện cao thế và các khu vực biên giới.

Tất cả các đảng phái trong quốc hội, trừ đảng Nước Nga Thống Nhất thân điện Kremli, chống đối dự luật vừa kể.

Đảng Nước Nga thống nhất chiếm thế đa số 2/3 tại quốc hội, đủ số phiếu để thông qua dự luật. Dự luật còn cần phải được sự chấp thuận của thượng viện và của Tổng Thống Viladimir Putin trước khi được mang ra thi hành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG