Đường dẫn truy cập

LESSON #108 No Great Shakes, Shake A Leg. - 2004-05-29


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học lần trước chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ Shake, là Fair Shake và Shake Down. Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ mới mà người Mỹ thường dùng, trong đó cũng có từ Shake. Đó là No Great Shakes và To Shake a Leg . Chúng tôi xin nhắc lại: Hai thành ngữ mới này là No Great Shakes, vàTo Shake a Leg.

Khi người Mỹ có ý chê bai một điều gì, họ thường dùng thành ngữ No Great Shakes, để chỉ một điều gì tầm thường, không gây tác dụng hay rung động gì cho lắm. Thành ngữ này chỉ có một từ quý vị chưa biết là Great, đánh vần là G-R-E-A-T, nghĩa là lớn lao, vĩ đại. Trong thí dụ thứ nhất sau đây, khi được hỏi là anh có thích cuốn phim anh xem tối hôm qua hay không, anh Don Benson trả lời:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): Well, it was no great shakes. The story was mediocre and the acting was just so so. I was bored except for that new actress. She can’t act but she is one beautiful woman.

TEXT: (TRANG): Anh Don cho biết ý kiến như sau: Thật ra thì nó chẳng hay ho gì lắm. Câu chuyện thì tàm thường, còn cách diễn xuất thì tạm tạm. Tôi chán lắm trừ có cô nữ diễn viên mới. Cô ấy không biết đóng phim nhưng lại là một người đàn bà rất đẹp.

Những từ mới mà ta cần biết là: Mediocre, đánh vần là M-E-D-I-O-C-R-E, nghĩa là tầm thường, kém cỏi; Acting, rút từ động từ To Act, đánh vần là A-C-T, nghĩa là diễn xuất; và Bored, đánh vần là B-O-R-E-D, nghĩa là chán. Bây giờ mời quý vị nghe anh Don nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (DON): Well, it was no great shakes. The story was mediocre and the acting was just so so. I was bored except for that new actress. She can’t act but she is one beautiful woman.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, anh Don bàn về thể thao. Anh có vẻ không hài lòng về những gì xảy ra cho đội bóng chầy Red Sox của thành phố Boston, đội bóng mà anh ưa thích, trong năm nay. Anh nói:

AMERICAN VOICE: (DON): I thought the Red Sox had a real chance to win the world series this year after so long without a championship. But they turned out to be no great shakes, just like last year.

TEXT: (TRANG): Anh Don phê bình như sau: Tôi tưởng đội bóng chầy Red Sox có cơ may thắng giải vô địch năm nay sau khi không dành được giải vô địch nào từ lâu. Nhưng hóa ra đội này cũng không khá gì cả, giống như năm ngoái.

Những chữ mới đáng chú ý là: Chance, đánh vần là C-H-A-N-C-E, nghĩa là cơ may; và Championship, đánh vần là C-H-A-M-P-I-O-N-S-H-I-P, nghĩa là giải vô địch hay quán quân. Bây giờ anh Don sẽ cho chúng ta nghe lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON BENSON): I thought the Red Sox had a real chance to win the world series this year after so long without a championship. But they turned out to be no great shakes, just like last year.

TEXT:(TRANG): Cũng như những khán giả mộ điệu khác chắc anh Don phải đợi đến sang năm xem đội bóng chầy Red Sox có khá hơn không.

Khi người Mỹ muốn hối thúc người khác làm một việc gì, hay phải tỏ ra nhanh nhẹn hơn, họ thường dùng thành ngữ To Shake a Leg, nghĩa đen là cử động cái chân của mình, trong đó từ Leg, đánh vần là L-E-G, có nghĩa là cái chân. Trong thí dụ thứ nhất, một sinh viên sống chung với bạn tên Bob trong cùng một phòng ở đại học. Anh Bob còn ngủ nên anh sinh viên tìm cách đánh thức anh Bob dậy. Anh ta nói:

AMERICAN VOICE: (DON): Bob! Hey Bob! Wake up! It’s already 9:30 and you’ve got that big math test at 10:00 o’clock. Come on, man. Shake a leg! Come on, man! You’ve got to get moving right now.

TEXT:(TRANG): Anh sinh viên này nói: Này anh Bob, dậy đi chứ. Đã 9 giờ rưỡi rồi mà bạn còn có một ài thi toán quan trọng vào 10 giờ. Này anh bạn. Sửa soạn đi chứ. Bạn phải bắt đầu cử động ngay bây giờ đi.

Những từ mới đáng chú ý là: Wake Up, đánh vần là W-A-K-E và U-P, nghĩa là thức dậy; và Test, đánh vần là T-E-S-T, nghĩa là bài thi. Đến đây mời quý vị nghe anh Don đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (DON): Bob! Hey Bob! Wake up! It’s already 9:30 and you’ve got that big math test at 10:00 o’clock. Come on, man. Shake a leg! Come on, man! You’ve got to get moving right now.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, một ông cứ đi tới đi lui nhìn đồng hồ trong khi chờ bà vợ sửa soạn để đi dự một đám cưới. Lúc này đã muộn và vì thế ông ấy lên tiếng:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, we’d better shake a leg. The wedding is at eleven and it takes an hour to drive there. It’s already 10:15, so we’d better get moving because we are already late!

TEXT:(TRANG): Ông ấy nói: Này em, chúng ta nên bắt đầu lên đường đi. Đám cưới khởi sự vào lúc 11 giờ, mà mình mất 1 tiếng đồng hồ lái xe tới đó. Bây giờ dã là 10 giờ 15, vì thế chúng ta phải bắt đầu đi vì đã muộn rồi!

Chỉ có một từ mới chúng ta chưa biết là Wedding, đánh vần là W-E-D-D-I-N-G, nghĩa là đám cưới. Và bây giờ anh Don xin đọc lại thí dụ này cho quý vị nghe:

AMERICAN VOICE: (DON): Honey, we’d better shake a leg. The wedding is at eleven and it takes an hour to drive there. It’s already 10:15, so we’d better get moving because we are already late!

TEXT:(TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là No Great Shakes, nghĩa là không hay ho gì lắm; và hai là Shake a Leg, nghĩa là bắt đầu cử động hay làm việc đi. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG