Đường dẫn truy cập

LESSON #85: Brass tacks, Bottom line. - 2004-04-14


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới mà người Mỹ rất thường dùng trong đời sống hàng ngày. Đó là Brass Tacks, và Bottom line. Chúng tôi xin nhắc lại. 2 thành ngữ mới này là Brass Tacks và Bottom Line.

Thành ngữ thứ nhất là Brass Tacks gồm có chữ Brass đánh vần là B-R-A-S-S nghĩa là chất đồng thau, và Tack đánh vần là T-A-C-K là loại đinh nhọn có một đầu thật to dùng để giữ giấy tờ hay đồ vật cho khỏi bật tung ra. Barss Tacks thường được dùng với động từ To get down to có nghĩa là thảo luận về những chi tiết cơ bản hay thực tiễn của một vấn đề.

Trong thí dụ sau đây, một nhà doanh thương muốn bán quần áo cho một cửa tiệm bách hóa lớn. Tiệm này muốn mua nhưng còn thương lượng về giá cả. Nhà doanh thương này nói như sau qua lời trình bày của anh Paul Slusher:

AMERICAN VOICE: (PAUL): I’ve got to get to the airport, so let’s get down to the brass tacks. You are a big customer so I’ll cut my price down to $5 per shirt if you agree to buy a thousand. Is it a deal?

TEXT: (TRANG): Nhà doanh thương này nói như sau: Tôi phải ra sân bay, vậy thì chúng ta nên bàn đến điểm cơ bản của vấn đề. Ông là một khách hàng quan trọng, cho nên tôi sẽ hạ giá xuống còn 5 đô la một cái áo nếu ông chịu mua 1,000 cái. Ông có bằng lòng không?

Những chữ mới trong thí dụ này là: Airport đánh vần là A-I-R-P-O-R-T nghĩa là phi trường hay sân bay, Customer đánh vần là C-U-S-T-O-M-E-R nghĩa là khách hàng, và Deal đánh vần là D-E-A-L nghĩa là một sự thỏa thuận mua bán. Bây giờ xin mời anh Paul nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (PAUL): I’ve got to get to the airport, so let’s get down to the brass tacks. You are a big customer so I’ll cut my price down to $5 per shirt if you agree to buy a thousand. Is it a deal?

TEXT: (TRANG): Quý vị sẵn sàng nghe thí dụ thứ hai chưa? Trong thí dụ này, một xướng ngôn viên của đài phát thanh nói về một cuộc họp của các vị nguyên thủ quốc gia về công cuộc giao thương trên toàn thế giới như sau:

AMERICAN VOICE: (PAUL): The heads of state spent yesterday getting acquainted, but today they get down to brass tacks and talk seriously about the general tariff agreement they have come here for.

TEXT: (TRANG): Xướng ngôn viên tường thuật như sau: Các vị nguyên thủ quốc gia đã dành hôm qua để làm quen với nhau, nhưng hôm nay họ bắt đầu cứu xét những vấn đề cơ bản, và nói chuyện nghiêm chỉnh về tổng thỏa hiệp thuế quan, là đề tài mà họ đến đây để bàn luận.

Một vài chữ mới cần biết là: Head of State có một chữ mới là State đánh vần là S-T-A-T-E nghĩa là một nước; Head of state là người đứng đầu một nước; và Tariff đánh vần là T-A-R-I-F-F nghĩa là thuế quan. Bây giờ anh Paul sẽ đọc lại thí dụ này cho quý vị nghe:

AMERICAN VOICE: (PAUL): The heads of state spent yesterday getting acquainted, but today they get down to brass tacks and talk seriously about the general tariff agreement they have come here for.

TEXT:(TRANG): Chắc quý vị còn nhớ là trong một bài học trước đây chúng tôi có dịp giới thiệu cùng quý vị thành ngữ The Bottom line. Hôm nay chúng tôi xin nhắc lại thành ngữ này vì nó rất thông dụng, và xin trình bày hai thí dụ mới.

The bottom line nghĩa là hàng cuối cùng trong bản phúc trình tài chánh, với những con số cho thấy một công ty có lời hay bị lỗ vốn. Giờ đây nó được dùng để chỉ kết quả quan trọng nhất trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả khi không có liên quan gì đến tiền bạc. Trong thí dụ thứ nhất một cựu luật sư giải thích lý do tại sao ông ấy bỏ nghề luật sau 20 năm để làm nghề bán cây cảnh và hoa. Xin mời anh Paul:

AMERICAN VOICE: Sure, I made a lot more money as a lawyer but I have always wanted to grow things. And to me the bottom line about a job is whether you really enjoy what you are doing. TEXT:(TRANG): Ông cựu luật sư này nói: Chắc chắn là tôi đã làm nhiều tiền hơn với nghề luật sư, nhưng lúc nào tôi cũng thích trồng trọt. Và đối với tôi điều quan trọng hơn cả trong một công việc là liệu mình có thực sự thích điều mình đang làm hay không.

Không co chữ nào mới trừ To Grow đánh vần là G-R-O-W nghĩa là trồng trọt, Bây giờ xin quý vị nghe lại thí dụ này và để ý đến cách dùng thành ngữ The Bottom Line:

AMERICAN VOICE: (PAUL): Sure, I made a lot more money as a lawyer but I have always wanted to grow things. And to me the bottom line about a job is whether you really enjoy what you are doing.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai, ta hãy hình dung một buổi họp của các vị quản lý công ty bàn luận về những người mà họ phỏng vấn để chọn một nhân viên phụ trách việc bán hàng. Cuối cùng ông giám đốc đưa ra quyết định như sau:

AMERICAN VOICE: (PAUL): We have three people who look good to me. But the bottom line is who has the best sales record. And that’s Miss Green. Let’s go ahead and give her the job.

TEXT:(TRANG): Ông giám đốc nói: Chúng ta có 3 người trông rất khá. Nhưng điều quan trọng hơn cả là ai là người có thành tích bán được nhiều hàng hóa nhất. Đó là cô Green, Vì thế chúng ta hãy xúc tiến việc mướn cô ấy.

Chỉ có một chữ mới cần biết là Record đánh vần là R-E-C-O-R-D nghĩa là thành tích. Bây giờ anh Paul cho chúng ta nghe lại thí dụ này: AMERICAN VOICE: (PAUL): We have three people who look good to me. But the bottom line is who has the best sales record. And that’s Miss Green. Let’s go ahead and give her the job.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ The bottom line vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To get down to Brass Tacks nghĩa là bàn đến vấn đề chính, và hai là The Bottom Line nghĩa là kết quả quan trọng nhất của một vấn đề. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG