Đường dẫn truy cập

Hồng Kông nói tu chính hiến pháp là một phần trong những công việc nội bộ của Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên xen vào. - 2004-04-04


Hồng Kông nói rằng Hoa Kỳ đã xen vào công việc nội bộ của Trung Quốc khi lên tiếng ủng hộ những cải cách về bầu cử trên lãnh thổ này.

Theo lời một phát ngôn viên của chính phủ Hồng Kông thì việc tu chính hiến pháp của lãnh thổ này là một phần trong những công việc nội bộ của Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên xen vào.

Trước đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ lo ngại về việc Trung Quốc quyết định việc tu chính bộ luật cơ bản của Hồng Kông trước khi người dân địa phương có cơ hội thảo luận về những vấn đề này một cách đầy đủ.

Các nhà lãnh đạo trong cơ quan lập pháp Trung Quốc đang cứu xét việc định nghĩa những luật lệ có liên quan đến phương pháp lựa chọn những người lãnh đạo trên lãnh thổ này.

Các lực lượng dân chủ tại Hồng Kông lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách loại bỏ các đề nghị bầu cử trực tiếp các nhà lãnh đạo Hồng Kông vào năm 2007.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG