Đường dẫn truy cập

Một phái bộ Malaysia có mặt tại Philippines để giám sát cuộc ngưng bắn giữa chính phủ và  Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. - 2004-03-23


Một phái bộ Malaysia đang có mặt tại Philippines để giám sát cuộc ngưng bắn giữa chính phủ và Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, có thể , cũng sẽ điều tra về cáo giác nói rằng các thành phần thuộc tổ chức khủng bố Jemaah Islamyah cũng có mặt trong các trại của phiến quân Moro.

Một nhà thương thuyết của Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro bác bỏ tin nói rằng các phần tử thuộc Jemah Lislamyah có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaida đang được huấn luyện tại các trại của Mặt trận Giải phóng Moro, nhưng ông này nói rằng họ hoan nghênh chuyến đến thăm của phái bộ Malaysia.

Cuộc ngưng bắn giữa chính phủ Philippines và mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã có hiệu lực từ năm ngoái.

Phái bộ Malaysia có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ để thực hiện một vòng đàm phán mới giữa chính phủ và phe phiến quân. Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã tranh đấu gần 30 năm để đòi thành lập một quốc gia Hồi giáo độc lập với Philippines.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG