Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Malaysia, ông Abdullah Ahmad Badawi, tuyên thệ nhậm chức. - 2004-03-22


Hôm nay, thủ tướng Malaysia, ông Abdullah Ahmad Badawi đã tuyên thệ nhậm chức, một ngày sau chiến thắng vẻ vang trước phe đối lập hồi giáo trong các cuộc tổng tuyển cử.

Hôm qua, tổ chức dân tộc Mã Lai Thống Nhất của ông Abdullah cùng các thành viên trong liên minh đã thắng gần 90% số ghế tại Quốc Hội. Liên minh thế tục cũng đạt được thế đa số tại 12 trong số 13 nghị viện tiểu bang của Malaysia.

Đảng hồi giáo giữ nguyên quyền kiểm soát tại bang Kelantan, một cách rất khít khao sau khi đếm lại phiếu bầu.

Trái với lời hô hào của các thành phần cực đoan đòi áp dụng các luật lệ hồi giáo khắt khe, liên minh của ông Abdullah chủ trương một hình thức cấp tiến hơn của đạo Hồi, khoan dung hơn đối với những người không phải là hồi giáo, hiện đang chiếm 40% dân số Malaysia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG