Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Iran rút lại hai đề nghị nhằm hạn chế quyền hành của  phe cứng rắn. - 2004-03-17


Tổng Thống Mohammad Khatami nói rằng ông đã rút lại hai đề nghị nhằm hạn chế quyền hành của phe cứng rắn thường tìm cách cản trở công cuộc cải tổ.

Ông Khatami nói rằng ông thừa nhận là việc đưa ra các đề nghị vừa kể đã bị thất bại. Trong hai đề nghị vừa kể có việc gia tăng quyền hạn của Tổng Thống và việc tước bớt quyền của Hổi Đồng Bảo Vệ Iran trong lãnh vực bác đơn xin ứng cử của các ứng cử viên ra tranh cử vào các chức vu công cử.

Phe bảo thủ đã thắng với tỷ lệ áp đảo trong các cuộc bầu cử tại Iran sau khi hội đồng bảo vệ Iran loại hơn 2400 ứng cử viên có tinh thần cải cách.

Ông Khatami nói rằng ông sẽ không từ chức và đã rút những đề nghị cải cách để giữ quyền hành giới hạn của ông hiện nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG