Đường dẫn truy cập

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đưa ra phản ứng đối với bản án dành cho ông Nguyễn Vũ Bình. - 2003-12-31


Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đưa ra một phản ứng đối với bản án dành cho ông Bình. Trong một bản tuyên bố, Tòa đại sứ Mỹ nói rằng không ai có thể bị tù đày chỉ vì đã bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa.

Bản tuyên bố cho biết thêm rằng bản án dành cho ông Bình vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền, quyền tự do bày tỏ cảm nghĩ cá nhân và tự do thông tin.

Cũng theo bản tuyên bố, chính phủ Hoa Kỳ nhắc nhở chính phủ Việt Nam về trách vụ phải hoàn toàn tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam trước đây đã cam kết tuân thủ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu Hà Nội tôn trọng quyền của mỗi cá nhân được có những phiên xử công khai và công bằng.

Trong những tháng gần đây, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có một vài va chạm công khai về vấn đề nhân quyền. Trong tháng này, bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới trong năm 2003 đã đưa ra những điều mà bản phúc trình gọi là âm mưu của chính phủ nhằm ngăn chặn quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Hà Nội đáp ứng lại bằng cách tuyên bố rằng dựa vào những thông tin sai lầm, bản phúc trình này đã chứa đựng những nhận định hết sức thiên vị đối với tình trạng tôn giáo tại Việt Nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG