Đường dẫn truy cập

Ông George Robertson: Sự thất bại của liên minh tại Afghanistan sẽ làm cho uy tín của liên minh bị tan vỡ. - 2003-12-01


Tổng Thư Ký liên minh NATO, ông George Robertson nói rằng các nước thành viên của liên minh phải tăng cường quân đội của họ tại Afghanistan nếu họ muốn tránh cho uy tín của liên minh khỏi bị suy sụp.

Hôm nay, ông Robertson đã nói với Bộ Trưởng quốc phòng các nước trong liên minh NATO rằng một sự thất bại của liên minh tại Afghanistan sẽ làm cho uy tín của liên minh bị tan vỡ và khiến Afghanistan lại trở thành căn cứ của bọn khủng bố quốc tế.

Bộ Trưởng quốc phòng các nước trong khối NATO sẽ nhóm họp tại Brussels trong hai ngày sắp tới và người ta trông đợi là hội nghị này sẽ chấp thuận việc giảm bớt số binh sĩ trong Lực lượng duy trì hòa bình tại Bosnia-Herzegovia.

Người ta cũng trông đợi là hội nghị sẽ thảo luận về một đề nghị thiết lập một bộ kế hoạch và chỉ huy cho Liên Hiệp Âu Châu.

Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ e ngại rằng đơn vị vừa kể sẽ chia sẻ bớt tài nguyên chung của liên minh và sẽ cạnh tranh với liên minh NATO.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG