Đường dẫn truy cập

LESSON #72: Advance man, Sacred cow, Fat cat. - 2003-11-18


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan đến bầu cử mà người ta thường nghe thấy trên đài truyền hình hay báo chí. Đó là Advance Man, sacred Cow và Fat Cat. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới này là Advance Man, Sacred Cow, và Fat Cat.

Trong bất cứ cuộc vận động tranh cử nào, các ứng cử viên cũng đều cử một nhân viên tiền đạo đi trước tới một thành phố để sắp xếp cho chuyến viếng thăm sắp tới và để tìm kiếm hậu thuẫn của cử tri. Người Mỹ gọi nhân viên tiền đạo này là Advance Man, trong đó có chữ Advance đánh vần là A-D-V-A-N-C-E nghĩa là đi trước.

Nhiệm vụ cua Advance Man là tiếp xúc với các lãnh tụ đảng ở địa phương, và chuẩn bị cho những buổi ra mắt của ứng cử viên trên đài truyền thanh và truyền hình, cốt để gây cảm tình và dành phiếu của cử tri. Trong thí dù sau đây, chị Pauline sẽ cho chúøng ta biết là muốn thành công thì nhân viên tiền đạo này phải làm gì:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): An advance man has to make friends quickly with people he has never met before. He also must remember a hundred details and learn to live on hambrugers and four hours of sleep a night.

TEXT: (TRANG): Công việc của nhân viên tiền đạo như sau: ông ta làm bạn nhanh chóng với những người mà trước đây ông ta chưa gặp bao giờ. Ông ta còn phải nhớ hàng trăm chi tiết, và làm thế nào học cách sống cho đơn giản là ăn bánh mì thịt và ngủ 4 tiếng đồng hồ mỗi đêm thôi.

Có một vài chữ mới mà quý vị cần biết là: To Make Friends đánh vần là M-A-K-E và F-R-I-E-N-D-S nghĩa là kết bạn và Detail đánh vần là D-E-T-A-I-L nghĩa là chi tiết. Bây giờ ta hãy nghe chị Pauline nhắc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE : (PAULINE ): An advance man has to make friends quickly with people he has never met before. He also must remember a hundred details and learn to live on hambrugers and four hours of sleep a night

TEXT: (TRANG): Trong cuộc vận động tranh cử, dĩ nhiên là các ứng cử viên thường đả kích những gì mà đối thủ của họ làm. Tuy nhiên, có những vấn đề mà không ứng viên dám chỉ trích vì sợ mất sự hậu thuẫn của số đông quần chúng, dù cho là vấn đề đó đáng bị chỉ trích đi nữa. Người Mỹ gọi đó là Sacred Cow, gồm có chữ Sacred đánh vần là S-A-C-R-E-D nghĩa là linh thiêng, và Cow đánh vần là C-O-W nghĩa là con bò. Thành ngữ Sacred Cow xuất xứ từ Ấn Độ là nơi mà con bò được thờ phượng như một vật linh thiêng, và không ai được quyền đụng chạm tới. Thành ngữ này bắt đầu được dùng tại Hoa Kỳ từ khoãng năm 1910. Mời quý vị nghe chị Pauline kể lại một thí dụ liên quan đến chính trị Mỹ:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Our sacred cow is the national social security system that provides many retired people a pension. This program gets increasingly expensive every year. However no politician wants to touch it because older people mean a lot of votes.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vấn đề của chúng ta mà không ai dám chỉ trích là hệ thống an sinh xã hội toàn quốc, tức là chương trình cung cấp tiền hưu bổng cho người về hưu. Chương trình này mỗi năm càng trở nên tốn kém hơn. Tuy nhiên, không một chính trị gia nào dám đụng đến nó vì giới người lớùn tuổi đi bỏ phiếu rất đông đảo.

Những chữ mới màta cần biết là Social đánh vần là S-O-C-I-A-L nghĩa là xã hội, Security đánh vần là S-E-C-U-R-I-T-Y nghĩa là an toàn, Retired đánh vần là R-E-T-I-R-E-D nghĩa là về hưu, và Pension đánh vần là P-E-N-S-I-O-N nghĩalà lương hưu bổng. Bây giờ xin mời chị Pauline đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Our sacred cow is the national social security system that provides many retired people a pension. This program gets increasingly expensive every year. However no politician wants to touch it because older people mean a lot of votes.

TEXT:(TRANG):Ngoài con bò ra một con vật khác cũng được nhắc đến trong lãnh vực chính trị là con mèo, như ta thấy người Mỹ dùng trong thành ngữ Fat Cat. Thành ngữ này gồm có chữ Fat đánh vần là F-A-T nghĩa à béo mập, và Cat đánh vần là C-A-T nghĩa qà con mèo. Fat cat được dùng để ch những người có nhiều tiền đóng góp cho các ứng cử viên với hy vọng sẽ gây được ảnh hưởng,như quý vị nghe torng thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): This year the other party is way ahead of us when it comes to campaitn money. They have all the fat cats on their side . And that means they can buy twice the TV time we an afford.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Năm nay, đảng kia vượt chúng ta rất xa số tiền vận động tranh cử. Họ có được tất cả những người đóng góp nhiều tiền bên phía họ. Và như vậy có nghĩa là họ có thể mua giờ quảng cáo trên TV nhiều gấp đôi chúng ta.

Những chữ mới mà quý vị cần biết là: Party đánh vần là P-A-R-T-Y nghĩalà đảng chính trị , Campaign đánh vần là C-A-M-P-A-I-G-N nghĩa là cuộc vận động, và To Afford đánh vần là A-F-F-O-R-D nghĩa là có đủ khả năng. Bây giờ xin nhờ chị Pauline đọc lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): This year the other party is way ahead of us when it comes to campaitn money. They have all the fat cats on their side . And that means they can buy twice the TV time we an afford.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Fat Cat vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Advance man nghĩa là người tiền đạo, hai là Sacred Cow nghĩa là một điều không ai dám chỉ trích, và ba là Fat Cat nghĩa là người có nhiều tiền đóng góp để gây ảnh hưởng. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG