Đường dẫn truy cập

LESSON #70: To be up in arms, To cost an arm and a leg. - 2003-11-12


Huyền Trang xin kính chaò quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có chữ Arm nghĩa là cánh tay. Hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị thêm 2 thành ngữ khác cũng có chữ Arm. Đó là To Be Up In Arms và To Cost An Arm And A Leg. Chúng tôi xin nhắc lại: hai thành ngữ mới này là To Be Up In Arms và To Cost An Arm And A Leg.

Trong thành ngữ thứ nhất To Be Up In Arms, chữ Arms ở đây luôn luôn được dùng ở số nhiều, có S, và không có nghĩa là cánh tay mà là vũ khí như gươm giáo hay súng đạn chẳng hạn. To Be Up In Arms thoạt đầu được dùng để chỉ việc cầm lấy vũ khí để đi đánh quân thù. Sau này, nó có một nghĩa bóng là phản kháng hay chống đối kịch liệt một điều gì. Trong thí dụ thứ nhất sau đây, chị Pauline cho chúng ta biết về vụ sinh viên phản kháng việc tăng học phí. Xin mời chị Pauline:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): The students are up in arms at the news the school plans to raise our tuition twenty percent next term. We are holding a big meeting tomorrow to decide what to do about it.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Các sinh viên đang phản kháng kịch liệt về tin trường dự định tăng học phí 20% vào khóa học tới. Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp lớn vào ngày mai để quyết định xem sẽ làm gì về vụ này.

Những chữ mới mà ta cần biết là: News đánh vần là N-E-W-S nghĩa là tin tức, Tuition đánh vần là T-U-I-T-I-O-N nghĩa là học phí, và Term đánh vần là T-E-R-M nghĩa là khóa học. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ vừa rồi và để ý đến cách dùng thành ngữ To Be Up In Arms:

AMERICAN VOICE : (PAULINE): The students are up in arms at the news the school plans to raise our tuition twenty percent next term. We are holding a big meeting tomorrow to decide what to do about it.

TEXT: (TRANG): Chính trị là một lãnh vực thường gây nhiều phản ứng mạnh mẽ trong dân chúng. Trong thí dụ sau đây, cử tri đã tỏ ý tức giận khi thấy một chính trị gia dính líu vào một vụ gây tai tiếng. Xin mời chị Pauline:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): A month ago, senator Smith was way ahead in his campaign for reelection. But the voters are up in arms about this scandal he is mixed up in, and now it looks like he will end up losing.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cách đây một tháng, thượng nghị sĩ Smith đã dẫn đầu khá xa trong cuộc vận động tái bầu ông. Nhưng giới cử tri giờ đây đang tức giận phản kháng vụ tai tiếng mà ông ta dính líu vào, và ông ta trông dường như có thể sẽ bị thua.

Những chữ mới mà ta cần biết là: Way Ahead đánh vần là W-A-Y và A-H-E-A-D nghĩa là ở phía trước rất xa, Scandal đánh vần là S-C-A-N-D-A-L nghĩa là vụ tai tiếng, và To Be Mixed Up In đánh vần là M-I-X-E-D và U-P nghĩa là dính líu vào một chuyện gì. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện về thượng nghị sĩ Smith và để ý đến cách dùng thành ngữ To Be Up In Arms:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): A month ago, senator Smith was way ahead in his campaign for reelection. But the voters are up in arms about this scandal he is mixed up in, and now it looks like he will end up losing.

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ cho rằng một món hàng nào đó quá mắc đối với họ, thì họ dùng thành ngữ To Cost An Arm And A Leg, nghĩa đen là tốn của bạn một cánh tay và một cái chân. Thành ngữ này có 2 chữ mới là To Cost đánh vần là C-O-S-T nghĩa là trị giá hay tốn kém, và Leg đánh vần là L-E-G nghĩa là cái chân. Trong thí dụ sau đây, một thiếu nữ nói về chiếc xe đua mà cô hằng mơ ước từ khi còn bé. Xin mời chi Pauline:

AMERICAN VOICE : (PAULINE): Ever since I was a girl I have wanted to own one of those Italian sports cars. But they cost an arm and a leg, maybe as much as 150,000 dollars, and I have never had close to that much money.

TEXT: (TRANG): Thiếu nữ này nói như sau: Kể từ khi tôi còn bé tôi vẫn muốn có một trong những chiếc xe đua của Y. Nhưng loại xe này quá mắc, có lẽ đến 150,000 đô la một chiếc, còn tôi thì chưa bao giờ có được nhiều tiền đến như thế.

Những chữ mới trong thí dụ này là: To Own đánh vần là O-W-N nghĩa là sở hữu hay làm chủ, và Sports Car đánh vần là S-P-O-R-T-S và C-A-R nghĩa là xe đua. Bây giờ xin nhờ chị Pauline nhắc lại câu tiếng Anh này:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): Ever since I was a girl I have wanted to o wn one of those Italian sports cars. But they cost an arm and a leg, maybe as much as 150,000 dollars, and I have never had close to that much money.

TEXT: (TRANG): Đôi khi một món hàng mà ta cho là quá mắc, sau này lại trở nên có giá trị hơn là mình tưởng. Mời quý vị nghe một bà nói về căn nhà mà bà ấy mua cách đây 10 năm:

AMERICAN VOICE: (PAULINE): When my husband and I bought our house ten years ago it cost an arm and a leg. But we’ve come to love the place, and you know today it’s worth more than twice what we paid for it.

TEXT: (TRANG): Bà này cho biết như sau: khi hai vợ chồng tôi mua căn nhà này cách đây 10 năm, nó mắc quá đối với chúng tôi. Nhưng dần dà chúng tôi rất thích căn nhà này, và bạn biết không ngày nay nó đáng giá hơn gấâp đôi giá mà chúng tôi trả trước kia.

Những chữ mới mà ta cần biết là: Husband đánh vần là H-U-S-B-A-N-D nghĩa là người chồng, Worth đánh vần là W-O-R-T-H là trị giá, và To Pay đánh vần là P-A-Y nghĩa là trả tiền.

Bây giờ ta hãy nghe lại câu chuyện này và để ý đến cách dùng thành ngữ To Cost An Arm And A Leg. AMERICAN VOICE: (PAULINE): When my husband and I bought our house ten years ago it cost an arm and a leg. But we’ve come to love the place, and you know today it’s worth more than twice what we paid for it.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ To Cost An Arm And A Leg vừa kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Be Up In Arms nghĩa là phản đối kịch liệt một điều gì, và hai là To Cost An Arm And A Leg nghĩa là đắt đỏ quá đối với bạn. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG