Đường dẫn truy cập

LESSON #65: To paper over, Paper tiger</font>. - 2003-11-07


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có chữ Paper, đánh vần là P-A-P-E-R, nghĩa là giấy. Hai thành ngữ này là To Paper Over và Paper Tiger. Chúng tôi xin nhắc lại: 2 thành ngữ này là To Paper Over và Paper Tiger.

Thành ngữ thứ nhất, To Paper Over, nghĩa đen là phủ giấy lên tường để ch những vết bẩn hay những khe hở, và nghĩa bóng là che dấu những bất đồng ý kiến hoặc những lỗi lầm một cách vụng về. Trong thí dụ thứ nhất, anh Don Benson sẽ cho chúng thấy những gì xảy ra sau khi có các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên đại diện cho mỗi đảng phái chính trị trước khi có cuộc tổng tuyển cử. Xin mời anh Don Benson đọc thí dụ này: AMERICAN VOICE: Before a primary the candidates innside the party fight hard against each other. But later they usually paper over their disagreements to help the party in the general election.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Trước khi có cuộc bầu cử sơ bộ, các ứng cử viên bên trong đảng chống đối nhau dữ dội. Nhưng sau đó họ thường che dấu những mối bất hòa để giúp đảng họ trong cuộc tổng tuyển cử.

Những chữ mới cần biết là: Primary, đánh vần là P-R-I-M-A-R-Y, nghĩa là bầu cử sơ bộ; và Disagreement, đánh vần là D-I-S-A-G-R-E-E-M-E-N-T, nghĩa là bất đồng ý kiến. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này: AMERICAN VOICE: Before a primary the candidates innside the party fight hard against each other. But later they usually paper over their disagreements to help the party in the general election.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, một giới chức cao cấp bàn luận vế cách xử lý một vụ tai tiếng mà ông ấy vừa biết được là đã xảy ra trong cơ quan của ông. Xin mời anh Don Benson:

AMERICAN VOICE: This is a scandal that I don't think we can paper over. Let's get all the facts, and then make them public. Sure, we'll get some bad publicity, but this is the only way to handle it.

TEXT: (TRANG): Giới chức này lên tiếng như sau: Đây là một vụ tai tiếng bê bối mà tôi cho là chúng ta không thể che dấu được. Chúng ta phải tìm hiểu tất cả sự thật rồi trình bày trước công chúng. Chắc chắn là chúng ta sẽ bị mang tiếng phần nào, nhưng đây là cách duy nhất để xử lý vụ này.

Những chữ mới mà ra cần biết là: Scandal, đánh vần là S-C-A-N-D-A-L, nghĩa là một vụ tai tiếng hay bê bối; Fact, đánh vần là F-A-C-T, nghĩa là sự thật; và Publicity, đánh vần là P-U-B-L-I-C-I-T-Y, nghĩa là tiếng tăm. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ vừa kể và để ý đến cách dùng thành ngữ To Paper Over:

AMERICAN VOICE: This is a scandal that I don't think we can paper over. Let's get all the facts, and then make them public. Sure, we'll get some bad publicity, but this is the only way to handle it.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ nhì trong bài học thành ngữ hôm nay là Paper Tiger, có một chữ mới là Tiger, đánh vần là T-I-G-E-R, nghĩa là con cọp . Papere Tiger là con cọp giấy, một chữ xuất hiện vào đầu cuộc chiến tranh lạnh, tiếp theo sau Thế Chiến Thứ Hai, khi các nhà tuyên truyền cho Liên xô và đồng minh của họ dùng từ đó để chỉ các nước Rây phương, và cho rằng đó là những nước có ít uy quyền hơn bề ngoài của họ. Giờ đây thành ngữ này được dùng trong đòi sống hàng ngày để chỉ những người trông hùng hổ nhưng sự thực thì không phải như vậy.

Trong thí dụ thứ nhất, ta thấy một nhân viên nói về xếp của ông ta như sau:

AMERICAN VOICE: My boss likes to pound on his desk and yell at us when he is mad, but the truth is I think he is scared of us. If you stand up to the guy, he backs down right away and won't bother you.

TEXT: (TRANG): Nhân viên này đưa ra ý kiến như sau: Xếp tôi thích đập bàn và la hét chúng tôi khi ông ấy nổi giận, nhưng sự thật thì tôi cho rằng ông ấy sợ chúng tôi. Nếu chúng tôi phản ứng lại thì ông ấy sẽ nhượng bộ và sẽ không quấy rầy chúng tôi nữa.

Những chữ mới mà chúng ta cần biết là: To Pound, đánh vần là P-O-U-N-D, nghĩa là d0ập; Scared, đánh vần là S-C-A-R-E-D, nghĩa là sợ hãi; và To Bother, đánh vần là B-O-T-H-E-R, nghĩa là quấy rầy. Bây giờ xin mời anh Don Benson đọc lại thí dụ vừa rồi:

AMERICAN VOICE: My boss likes to pound on his desk and yell at us when he is mad, but the truth is I think he is scared of us. If you stand up to the guy, he backs down right away and won't bother you.

TEXT:(TRANG): Trong thí dụ thứ hai tiếp theo đây, chúng tôi xin nói về cuộc chiến tranh ở vịnh Ba Tư năm 1991, sau khi Iraq xâm lăng Kuwait. Nhà lãnh đạo Iraq đã huênh hoang khoe rằng ông ta sẽ đập tan lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh là những nước đến giúp Kuwait. Ta hãy nghe điều gì xảy ra cho Iraq:

AMERICAN VOICE: When the allied land forces went into action to free Kuwait from the invader, the Iraqi forces gave up after only 4 days, and the Iraqi leader turned out to be only a paper tiger.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi các lực lượng bộ binh của đồng minh bắt đầu hoạt động để giải thoát Kuwait khỏi nước xâm lăng họ, quân đội Iraq đã đầu hàng chỉ sau 4 ngày, và nhà lãnh đạo họ cho thấy ông ta chỉ là một con cọp giấy.

Có vài chữ mới cần biết là: Invader, đánh vần là I-N-V-A-D-E-R, nghĩa là kẻ xâm lược; và To Give Up, đánh vần là G-I-V-E và U-P, nghĩa là đầu hàng hay chịu thua. Bây giờ ta hãy nghe anh Don Benson kể lại thí dụ này:

AMERICAN VOICE: When the allied land forces went into action to free Kuwait from the invader, the Iraqi forces gave up after only 4 days, and the Iraqi leader turned out to be only a paper tiger.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ Paper Tiger vừa kết thúc bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là To Paper Over, nghĩa là che đậy những bất đồng; và hai là Paper Tiger, nghĩa là con cọp giấy. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG