Đường dẫn truy cập

LESSON #53: Sitting pretty, Rolling in clover, Happy as a clam. - 2003-10-23


Huyền Trang xin kính chaò quý vị thính giả. Chắc quý vị cũng biết làtrong bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, một trong những quyền được bảo đảm cho mọi người sinh ra trên đời là quyền mưu tìm hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này chứng tỏ rằng vấn đề hạnh phúc quả là khá quan trọng đối với người Mỹ, và cũng vì thế mà người Mỹ có rất nhiều thành ngữ nói đến hạnh phúc. Hôm nay, Huyền Trang xin chọn 3 thành ngữ thông dụng nó về một tình trạng thoải mái sung sướng mà ai cũng mong muốn. Đó là Sitting Pretty, Rolling in Clover, và Happy As A Clam. Chúng tôi xin nhắc lại, 3 thành ngữ mới là Sitting Pretty, Rolling In Clover, và Happy As A Clam.

Thành ngữ thứ nhất là Sitting Pretty gồm có chữ Sit đánh vần là S-I-T nghĩa là ngồi và Pretty đánh vần là P-R-E-T-T-Y nghĩa là xinh đẹp. Tuy nhiên thành ngữ Sitting Pretty không có nghĩa là ngồi một cách xinh đẹp mà là ngồi hưởng thụ vì được may mắn. Tiếng Việt chắc đôi khi quý vị cũng có nghe một thành ngữ hơi tương tự như thế là Ngồi mát ăn bát vàng, như ta sẽ thấy trong thí dụ sau đây về một người nói về bạn anh tên Joe, một nhà nông.

AMERICAN VOICE: My friend Joe has been a poor farmer working hard all his life. But he is sitting pretty from now on: A big oil company found a big pool of oil under his land and today he is a millionaire.

TEXT: (TRANG): Người này nói về bạn anh ta như sau: Bạn tôi tên Joe là một nhà nông nghèo làm việc khó nhọc suốt đời. Nhưng từ giờ trở đi thì anh ta được thoải mái ngồi mát ăn bát vàng rồi. Một công ty dầu lớn đã tìm thấy một mỏ dầu to dưới đất của anh ta, và bây giờ anh ta là triệu phú.

Có một vài chữ mới chúng ta cần biết là: Farmer đánh vần là F-A-R-M-E-R nghĩa là nông gia. To Work Hard đánh vần là W-O-R-K và H-A-R-D nghĩalà làm việc cực nhọc. Pool đánh vần là P-O-O-L nghĩa là cái ao hay cái vũng, và Millionaire đánh vần là M-I-L-L-I-O-N-A-I-R-E nghĩa là nhà triệu phú. Bây giờ ta hãy nghe lại câu chuyện về anh Joe và để ý đến cách dùng thành ngữ Sitting Pretty.

AMERICAN VOICE : My friend Joe has been a poor farmer working hard all his life. But he is sitting pretty from now on: A big oil company found a big pool of oil under his land and today he is a millionaire.

TEXT: (TRANG): Khi muốn chỉ một người sung sướng vì được sống một cuộc đời sung túc xa hoa thì người Mỹ dùng thành ngữ Rolling in clover, gồm có chữ To roll đánh vần là R-O-L-L, nghĩa là loại cỏ có 3 lá mà trâu bò rất thích ăn. Rolling in clover thoạt đầu được dùng để tả tình trạng vui sướng của gia súc lăn mình trong đám cỏ để ăn uống thỏa thích. Ngày nay, thành ngữ này được dùng để chỉ cuộc sống xa hoa lắm bạc nhiều tiền, như quý vị thấy trong nhận xét sau đây của một người nói về anh của anh ta tên là Pete may mắn kiếm được rất nhiều tiền nhờ buôn bán cổ phần trên thị trường chứng khoán. AMERICAN VOICE: You know my brother Pete ? He got lucky and sold some of his stocks at a huge profits. So he is rolling in clover right now, with lots of money to throw around. But I know Pete. He will be broke in a year and borrowing money again just to live on.

TEXT: (TRANG): Anh này nói về Pete như sau: Này bạn có biết anh Pete của tôi khôông ? Anh ấy may mắn bán được một số cổ phần và kiếm được một món lời khổng lồ. Vì thế lúc này anh ta sống rất xa hoa, và có rất nhiều tiền để phung phí. Nhưng tôi biết anh tôi: Anh ấy sẽ vỡ nợ trong vòng một năm rồi lại đi vay mượn tiền để sống.

Xin quý vị chú ý đến các chữ sau đây: Stock đánh vần là S-T-O-C-K nghĩa là cổ phần chứng khoán, Profit đánh vần là P-R-O-F-I-T nghĩa là tiền lời, To be broke đánh vần là B-R-O-K-E nghĩa là khánh kiệt hay hết tiền, và To borrow đánh vần là B-R-O-R-R-O-W nghĩa là vay mượn. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu chuyện về anh Pete, và để ý đến cách dùng thành ngữ Rolling in clover:

AMERICAN VOICE : You know my brother Pete ? He got lucky and sold some of his stocks at a huge profits. So he is rolling in clover right now, with lots of money to throw around. But I know Pete. He will be broke in a year and borrowing money again just to live on.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là Happy as a clam, gồm có chữ Happy đánh vần là H-A-P-P-Y, nghĩa là sung sướng, và Clam đánh vần là C-L-A-M, nghĩa là con sò hay con hến. Thành ngữ này phát xuất từ miền Đông nước Mỹ nơi có rất nhiều sò hến dọc bờ biển. Những con sò này nằm trên bãi cát và chỉ cảm thấy yên tâm sung sương khi nước thủy triều dâng cao, tức là lúc người ta không trông thấy nó để bắt về ăn. Happy as a clam ngày nay dùng để tả trạng thái sung sướng của một người rất hài lòng với hoàn cảnh của mình, không cần phải giàu có hay sang trọng gì cả. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một người lớn tuổi hài lòng với nếp sống đơn giản của ông ấy.

AMERICAN VOICE: My uncle is retired now and happy as a clam. He is not rich by any means, but his pension is just enough to let him live quietly and visit his daughter in California every winter.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Ông chú tôi hiện giờ đã về hưu và rất hài lòng với cuộc sống của ông ấy. Ông ấy không giàu có gì, nhưng tiền hưu bổng của ông ấy đủ để ông ấy sống một cách an nhàn, và đi thăm con gái ở bang California mỗi mùa Đông.

Có những chữ mới cần biết là: Uncle đánh vần là U-N-C-L-E nghĩa là chú hay bác, To retire đánh vần là R-E-T-I-R-E nghĩa là về hưu, Means đánh vần là M-E-A-N-S trong cụm từ Not by any means nghĩa là không chút nào, và Pension đánh vần là P-E-N-S-I-O-N nghĩa là hưu bổng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Happy as a clam:

AMERICAN VOICE: My uncle is retired now and happy as a clam. He is not rich by any means, but his pension is just enough to let him live quietly and visit his daughter in California every winter.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Happy as a clam đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Sitting pretty nghĩa là ngồi mát ăn bát vàng, hai là Rolling in clover nghĩa là sống một cuộc đời xa hoa lắm bạc nhiều tiền, và ba là Happy as a clam nghĩa là hài lòng với hoàn cảnh của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG