Đường dẫn truy cập

LESSON #252: Dirty work, Dirty tricks, Down and dirty. - 2003-09-08


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Dirty đánh vần là D-I-R-T-Y, có nghĩa là bẩn thỉu, dơ dáy. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “Dirty Work”, “Dirty Work”.

TEXT : (TRANG): Người Mỹ dùng Dirty Work để chỉ một công việc xấu xa không được ai ưa thích. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta nói về công việc khổ sở của một đồng nghiệp trong sở là anh Jerry.

VOICE: (DON): I have to feel sorry for Jerry in our office. He is the poor guy who gets all the dirty work like stalling off creditors we owe money to and can’t pay. The hardest part of his job is firing people. It isn’t easy to tell them they’re losing their jobs.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Tôi cảm thấy thương hại anh Jerry trong sở chúng tôi. Anh ấy là người phải làm những việc không ai ưa thích, chẳng hạn như tránh né những chủ nợ mà chúng tôi mắc nợ và không thể trả nổi. Công việc khó khăn nhất của anh ấy là sa thải nhân viên, bởi vì nói với nhân viên rằng họ mất việc không phải là điều dễ dàng gì.

Những từ mới mà ta cần biết là: Sorry, đánh vần là S-O-R-R-Y, Sorry, nghĩa là rất tiếc, ái ngại hay thương hại, To Stall S-T-A-L-L nghĩa là lảng tránh, ngăn trở , Creditor đánh vần là C-R-E-D-I-T-O-R, Creditor, nghĩa là chủ nợ, và To Fire, F-I-R-E, Fire, nghĩa là sa thải hay đuổi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): I have to feel sorry for Jerry in our office. He is the poor guy who gets all the dirty work like stalling off creditors we owe money to and can’t pay. The hardest part of his job is firing people. It isn’t easy to tell them they’re losing their jobs.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is “Dirty Tricks” ,” Dirty Tricks”.

TEXT: (TRANG): Dirty Tricks có một từ mới là Trick đánh vần là T-R-I-C-K, Trick, nghĩa là mưu mẹo hay thủ đoạn. Vì thế Dirty Tricks được dùng để chỉ những trò gian trá nhằm đánh lừa người khác. Thành ngữ này rất thông dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh, khi gián điệp của mỗi nước tìm cách lừa dối nước khác. Ngày nay Dirty Tricks được dùng trong chính trị và ngay cả doanh nghiệp để lừa dối đối thủ hay những người cạnh tranh với mình. Trong thời thế chiến thứ hai, Dirty Tricks có nghĩa là tung tin thất thiệt để phe địch mắc mưu, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: (DON): When the Allies landed in France, one of the dirty tricks they used was to put a Royal Navy uniform on a dead man and drop the body near the coast. In his pocket were false plans to invade the coast far from the landing beaches at Normandy.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi lực lượng đồng minh đổ bộ lên đất Pháp, một trong những mưu mẹo mà họ dùng là mặc một bộ quân phục của thủy quân hoàng gia Anh vào một người chêát rồi để xác này gần bờ biển. Trong túi áo của xác chết này có những kế hoạch giả để xâm nhập bờ biển cách xa bến đổ bộ thực sự của đồng minh tại Normandy.

Những từ mới đáng chú ý là: Allies đánh vần là A-L-L-I-E-S , Allies, nghĩa là quân đội đồng minh ; To land, L-A-N-D, Land, nghĩa là đổ bộ; False đánh vần là F-A-L-S-E, False, nghĩa là giả dối, sai lầm; và To Invade I-N-V-A-D-E nghĩa là xâm lăng hay đổ bộ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): When the Allies landed in France, one of the DIRTY TRICKS they used was to put a Royal Navy uniform on a dead man and drop the body near the coast. In his pocket were false plans to invade the coast far from the landing beaches at Normandy.

TEXT: (TRANG): Những mưu mô giả dối thì vẫn có từ xưa tới nay, nhưng thành ngữ Dirty Tricks thì chỉ mới trở thành thông dụng từ thời thế chiến thứ hai. Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is “Down and Dirty”, “Down and Dirty”.

TEXT: (TRANG): Down and Dirty được dùng rất thường trong những cuộc tranh cử để chỉ những hành động hèn hạ xấu xa không đếm xỉa gì tới sự công bằng, miễn sao cho mình thắng là được rồi, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: (DON): The papers say this campaign was as DOWN AND DIRTY as any they can remember. Both sides circulated unfounded rumors and spread stories about the other candidate’s personal life. The voters were glad when it was over.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Báo chí nói rằng cuộc vận động tranh cử này rất xấu xa như bất cứ cuộc vận động nào mà họ còn nhớ. Cả hai phía đều phao đồn tin thất thiệt và đăng tin về đời sống cá nhân của ứng cử viên địch thủ. Giới cử tri đã vui mừng khi cuộc vận động này kết thúc.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To Circulate C-I-R-C-U-L-A-T-E, Circulate nghĩa là loan truyền, Rumor, R-U-M-O-R, Rumor, nghĩa là tin đồn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (DON): The papers say this campaign was as Down and dirty as any they can remember. Both sides circulated unfounded rumors and spread stories about the other candidate’s personal life. The voters were glad when it was over.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Dirty Work nghĩa là công việc khó nhọc không ai ưa thích, hai là Dirty Tricks nghĩa là mưu mô lừa dối, và ba là Down and Dirty nghĩa là hèn hạ xấu xa. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG