Đường dẫn truy cập

Các phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông rút ra khỏi những cuộc đàm phán với chính phủ Nepal. - 2003-08-27


Các phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã rút ra khỏi những cuộc đàm phán với chính phủ và cho hay họ sẽ huỷ bỏ thoả hiệp ngưng bắn mới chỉ kéo dài được 7 tháng. Nhóm phiến quân đã đưa ra lời công bố này hôm nay, chỉ trích chính phủ Nepal là đã không đáp ứng các đòi hỏi của họ muốn viết lại hiến pháp của quốc gia.

Quân nổi dậy đòi huỷ bỏ chế độ quân chủ lập hiến của Nepal và thay thế bằng chế độ cộng sản. Cuộc ngưng bắn giữa phiến quân và chính phủ đã được thảo luận hồi tháng giêng. Kể từ đó đã diễn ra nhiều đợt đàm phán hoà bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG