Đường dẫn truy cập

LESSON #248: Wear thin, Spread too thin, Through thick and thin. - 2003-07-15


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Thin, đánh vần là T-H-I-N nghĩa là mỏng mảnh, hay gầy ốm. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “ Wear Thin”, “Wear Thin”.

TEXT: (TRANG): To Wear Thin nghĩa đen là càng ngày càng mỏng đi. Người Mỹ dùng thành ngữ này khi muốn nói là một điều gì đó đang mất dần hiệu lực hay giá trị vì ảnh hưởng của thời gian. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta cho một người quen tên Joe vay tiền. Anh Joe hứa sẽ trả lại trong 30 ngày. Tuy nhiên, sau khi 30 ngày đã trôi qua, anh Joe cứ vin vào cớ này cớ khác để không chịu trả. Sau 6 tháng anh bạn chúng ta mất dần kiên nhẫn và nói với anh Joe như sau:

VOICE: (DON): Joe, remember that money you borrowed six months ago. You told me you’d pay it back in 30 days. But you keep finding reasons not to return it. Now I really need it back, and I must say that all your excuses for delay are beginning to wear thin.

TEXT: ( TRANG): Anh Don nói: Này Joe, anh có nhớ là anh vay số tiền đó cách đây 6 tháng hay không. Anh có nói với tôi là anh sẽ trả lại trong 30 ngày. Nhưng anh cứ tìm lý do để không trả tiền cho tôi. Bây giờ tôi đang rất cần số tiền này, và tôi phải nói rằng tất cả mọi cái cớ mà anh dùng để trì hoãn việc trả tiền đều không còn có nghĩa lý gì cả.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To Borrow B-O-R-R-O-W nghĩa là mượn, Reason R-E-A-S-O-N nghĩa là lý do , và Delay D-E-L-A-Y nghĩa là trì hoãn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Joe, remember that money you borrowed six months ago. You told me you’d pay it back in 30 days. But you keep finding reasons not to return it. Now I really need it back, and I must say that all your excuses for delay are beginning to wear thin.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai cũng có từ Thin.

VOICE : (DON): The second idiom is “Spread Too Thin”, “ Spread Too Thin”.

TEXT: (TRANG): Spread Too Thin có một từ mới là Spread S-P-R-E-A-D nghĩa là trải rộng ra, căng rộng ra. Vì thế Spread Too Thin nghĩa là trải rộng ra cho đến lúc trở thành quá mỏng. Thành ngữ này được dùng để chỉ trường hợp một người ôm đồm quá nhiều việc khiến thiếu cả thì giờ để nghỉ ngơi, như cô sinh viên Karen sau đây.

VOICE: (DON): I’m afraid my friend Karen is Spread too thin this year. She’s taking five courses, works 20 hours a week in the bookstore, and is on the women’s basketball team, she looks tired all the time and keeps falling asleep in her classes.

TEXT: (TRANG): Anh Don nói: Tôi e rằng cô Karen bạn tôi ôm đồm quá nhiều việc trong năm nay. Cô ấy lấy 5 lớp, lại còn làm việc 20 giờ một tuần tại một tiệm sách, và có chân trong đội bóng rổ của nữ sinh viên. Lúc nào cô ấy cũng có vẻ mệt mỏi và cô ấy hay ngủ gục trong lớp học.

Có vaai từ mới mà ta cần biết là: Bookstore đánh vần là B-O-O-K-S-T-O-R-E nghĩa là tiệm sách, và Team T-E-A-M nghĩa là một toán hay một đội. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): I’m afraid my friend Karen is spread too thin this year. She’s taking five courses, works 20 hours a week in the bookstore, and is on the women’s basketball team, She looks tired all the time and keeps falling asleep in her classes.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is “Through Thick and Thin” , “Through Thick and Thin”.

TEXT: (TRANG): Through Thick and Thin có một từ mới là Thick T-H-I-C-K nghĩa là dầy, nghĩa đen là qua những lúc dầy lúc mỏng, tức là trong mọi hoàn cảnh dễ dàng cũng như cam go, hạnh phúc cũng như đau khổ. Trong thí dụ sau đây, anh Don nói về tình bạn của anh với người bạn thân nhất kéo dài từ khi còn bé cho đến ngày hôm nay.

VOICE: (DON): Bob and I have been friends since our first day in school 20 years ago. And we’ve stayed the best of friends through thick and thin, in high school, college and the air force, even when we both were chasing after the same girl in college.

TEXT: ( TRANG): Anh Don nói: Anh Bob và tôi vẫn là bạn với nhau kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở trường cách đây 20 năm. Và chúng tôi vẫn là bạn thân nhất với nhau từ đó cho đến giờ, suốt từ hồi ở trung học, đại học và trong không quân, và ngay cả lúc chúng tôi cùng theo đuổi một cô sinh viên ở đại học.

Những từ mới là: Air Force đánh vần là A-I-R và F-O-R-C-E nghĩa là không quân , và To Chase C-H-A-S-E nghĩa là theo đuổi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): Bob and I have been friends since our first day in school 20 years ago. And we’ve stayed the best of friends through thick and thin, in high school, college and the air force, even when we both were chasing after the same girl in college.

TEXT: ( TRANG): Tưởng cũng nên cho quý vị biết là cô sinh viên sau đó đã lập gia đình với một người khác ở cùng quê với cô ấy. Và thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là To Wear Thin nghĩa là mất dần hiệu lực hay giá trị, hai là To Spread Too Thin nghĩa là ôm đồm quá nhiều việc, và ba là Through Thick and Thin nghĩa là bền vững qua mọi hoàn cảnh. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG