Đường dẫn truy cập

Số người đói ăn trên thế giới tăng cao kỷ lục


Sự suy thoái kinh tế toàn cầu và một vụ khủng hoảng lương thực ở các nước đang phát triển đã làm cho số người đói ăn trên thế giới tăng tới mức cao kỷ lục là 1 tỉ người.

Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc và Chương trình Thực phẩm Thế giới cho biết sự gia tăng đó phát sinh từ tình trạng giá lương thực ở mức cao cộng với sự sút giảm của thu nhập và nạn thất nghiệp.

Á châu có số người đói đông nhất với 642 triệu người, kế đến là Phi châu với 265 triệu người.

Mỹ châu La tinh có 53 triệu người đói, và vùng Trung Đông và Bắc Phi có 42 triệu người.

Phúc trình vừa kể được công bố trước Ngày Lương thực Thế giới được ấn định là ngày 16 tháng 10.

Ngày Lương thực Thế giới có mục đích nâng cao nhận thức về nạn đói nghèo và khuyến khích việc tìm kiếm những giải pháp dài hạn cho vấn đề này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG