Đường dẫn truy cập

TT Ðài Loan được bầu làm Chủ tịch Quốc Dân Ðảng


Quốc Dân Đảng đương quyền của Đài Loan đã bầu Tổng Thống Mã Anh Cửu làm chủ tịch đảng cho ông Mã them quyền kiểm soát những nỗ lực hòa giải với Hoa Lục.

Quốc Dân Đảng cho biết ông Mã đã chiếm được 94% số phiếu do 300 ngàn đảng viên bỏ trong cuộc bầu cử ngày hôm nay.

Ông ra tranh cử chức vụ lãnh đạo đảng không có đối thủ và thay thế chủ tịch mãn nhiệm Ngô Bá-Hùng.

Các nhà phân tích nói rằng họ hy vọng là vai trò mới của Tổng Thống Mã Anh Cửu sẽ cho ông thêm quyền hạn để theo đuổi mục đích có quan hệ thương mại và vận tải chặt chẽ hơn với Hoa Lục.

Các phân tích gia vừa kể nói rằng việc đó sẽ giúp ông Mã bảo đảm rằng những thoả thuận mà ông đã đạt được với Bắc Kinh sẽ được quốc hội do Quốc Dân Đảng kiểm soát tại hải đảo này phê chuẩn mau chóng hơn.

Các phân tích gia cũng còn nói rằng vai trò Chủ tịch đảng cũng còn cho phép ông Mã gặp các nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc trong những hoạt động phi chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG