Đường dẫn truy cập

TT Obama:Dự luật Thay đổi Khí hậu có tính cách lịch sử


Trong bài nói chuyện hàng tuần vào ngày thứ Bảy, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi dự luật về thay đổi khí hậu vừa được Hạ Viện phê chuẩn là một dự luật có tính cách lịch sử và rất quan trọng để tạo thêm công ăn việc làm.

Ông nói rằng dự luật sẽ giúp các công ty có liên quan đến năng lượng sạch làm ăn có lời, và các vụ đầu tư vào ngành năng lượng sạch sẽ tạo thêm hàng vạn công ăn việc làm.

Dự luật đặt ra những giới hạn chặt chẽ đối với chuyện thải ra khí độc, và khuyến khích sử dụng năng lượng thay thế.

Dự luật này được Hạ Viện thông qua hôm thứ Sáu với đa số khít khao. Phe Dân chủ đã sửa đổi nhiều điều khoản để làm hài lòng các bang sống nhiều về nông nghiệp, vì các nông dân tại đó lo ngại luật này làm chi phí năng lượng của họ sẽ tăng. Chỉ có 8 Dân Biểu trong đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận.

Chưa biết số phận của dự luật ra sao khi chuyển sang Thượng Viện. Phe Cộng hòa tại đây có thể sử dụng các biện pháp về thủ tục để ngăn chận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG