Đường dẫn truy cập

TQ thực hiện dự án dầu khí đầu tiên ở Iraq


Công ty dầu khí quốc gia Trung quốc đã bắt đầu thực hiện một dự án dầu khí ở miền đông Iraq.

Đây là thỏa thuận dầu khí đầu tiên mà một công ty nước ngoài ký kết với Iraq kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003.

Dự án 3 tỉ đô la này sẽ khai thác giếng dầu Al-Ahdab trong tỉnh Wasit ở mạn đông nam Baghdad.

Theo dự liệu, giếng dầu này sản xuất ít nhất 110 ngàn thùng mỗi ngày khi hoạt động đầy đủ.

Thỏa thuận giữa Iraq với công ty Trung quốc là một hợp đồng dịch vụ, cho phép Iraq sở hữu số dầu khai thác và trả cho công ty Trung quốc một lệ phí cố định cho mỗi thùng dầu sản xuất được.

Iraq là một trong những nước có trữ lượng dầu nhiều nhất thế giới và công nghiệp dầu khí là một phần rất quan trọng của kinh tế nước này.


XS
SM
MD
LG