Đường dẫn truy cập

Chính phủ Thái không can thiệp vào việc tu chính hiến pháp


Tân Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat nói rằng chính phủ sẽ không can thiệp vào việc sửa đổi hiến pháp của đất nước.

Thay vào đó ông khuyến khích công chúng đưa ra những đề nghị thích hợp cho việc sửa đổi hiến pháp.

Ông Somchai đã nói với các phóng viên báo chí hôm thứ sáu vừa qua sau cuộc họp với các thủ lãnh phe đối lập và quốc hội rằng một hội đồng soạn thảo hiến pháp mới sẽ được thành lập để lo việc sửa đổi hiến pháp. Ông nói hội đồng này sẽ đại diện cho mọi thành phần của xã hội Thái Lan.

Hiến pháp đương thời được soạn thảo bởi một nhóm do các tướng lãnh chủ mưu cuộc đảo chánh năm 2006.

Sửa đổi hiến pháp trong thời gian qua đã là một vấn đề tranh cãi chính giữa những người ủng hộ chính phủ và phe đối lập.

Liên minh Dân chủ Nhân dân, phe đối lập chính, đã chiếm giữ trụ sở chính phủ từ cuối tháng tám vừa qua. Họ đòi chính phủ của ông Somchai phải rút lui. Những người đối lập nói rằng chính phủ hiện nay quá thận cận với cựu Thủ tướng bị lật đổ năm 2006 là ông Thaksin Shinawatra. Nhóm chống đối còn đòi hiến pháp mới phải cho phép việc tham gia các tiến trình chính trị rộng rãi hơn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG