Đường dẫn truy cập

VN trong phúc trình về Tự do Tôn giáo 2008 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ


Hôm thứ sáu 19 tháng 9 vừa qua, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã cho công bố bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới năm 2008.

Trong phần đề cập đến Việt Nam, phúc trình nói rằng quyền tự do tôn giáo và hành đạo tiếp tục được cải thiện, chính phủ thục thi nhiều hơn pháp lệnh năm 2004 về tự do tôn giáo và tín ngưỡng và những sắc lệnh bổ sung về chính sách tôn giáo ban hành năm 2005, được gọi chung là khung pháp lý về tôn giáo của chính phủ.

Đã có thêm nhiều giáo đoàn được đăng ký tại 64 tỉnh trên toàn quốc và nói chung công dân được hành đạo tự do hơn. Giáo hội Công giáo, nhiều giáo đoàn Tin Lành, và các nhóm tôn giáo nhỏ hơn cho biết việc họ được phép tụ họp để hành đạo đã được cải thiện, và nói chung chính phủ đã nới lỏng bớt những hạn chế trong việc bổ nhiệm hàng giáo phẩm mới.

Giáo hội Công giáo tường trình rằng chính phủ đã chấp thuận việc thiết lập một trường dòng mới.

Mặc dù đã có những tiến bộ trong khoảng thời gian này, vẫn còn những trở ngại trong việc thực thi khung pháp lý về tự do tôn giáo, nhất là tại cấp tỉnh và cấp xã.

Những trở ngại đó là sự chậm trễ, và trong một số trường hợp, là sự bất động, trong việc cho đăng ký những giáo đoán Tin Lành tại miền bắc và vùng cao nguyên tây bắc; việc áp dụng không đồng nhất các thủ tục đăng ký giáo đoàn, và các đòi hỏi khác về pháp lý, hạn chế việc thu nạp tín đồ và những khó khăn trong việc thiết lập các khóa huấn luyện mục sư.

Một số nhà chức trách cấp tỉnh làm việc tích cực hơn, trong khi những nơi khác thì dường như không coi việc thực thi tích cực và nhất quán khung pháp lý tôn giáo là một ưu tiên.
Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG