Đường dẫn truy cập

Sự ủng hộ chính trị cho ông Musharraf tiếp tục suy giảm


Sự ủng hộ chính trị cho Tổng Thống Pervez Musharraf ở Pakistan tiếp tục suy giảm khi một hội đồng tỉnh thứ nhì của nước này yêu cầu quốc hội mở cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ông.

Các nghị viên hội đồng tỉnh Biên Giới Tây Bắc đã thông qua nghị quyết vừa kể ngày hôm nay với đa số áp đảo 107 phiếu thuận trên 4 phiếu chống.

Một nghị quyết tương tự như vậy cũng đã được thông qua tại tỉnh Punjab với đa số 321 trên 25.

Mặc dầu hiến pháp Pakistan không đòi hỏi ông Musharraf phải qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng các nghị quyết của hội đồng tỉnh được coi như phương cách để gia tăng áp lực chính trị đòi ông phải từ chức.

Các đại biểu quốc hội đảng đương quyền tại Pakistan đang soạn thảo một danh sách những cáo trạng luận tội truất nhiệm đối với Tổng Thống Musharraf.

Một phát ngôn nhân của Tổng Thống nói rằng ông Musharraf sẽ không từ chức.
Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG