Đường dẫn truy cập

Liên minh cầm quyền Ấn Độ thắng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội


Liên minh cầm quyền tại Ấn Độ đã thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại Quốc hội bảo đảm sự đứng vững của chính phủ và một hiệp định hạt nhân với Hoa Kỳ.

Chủ tịch Hạ Viện Ấn Độ đã loan báo kết quả cuộc bầu cử này ngày hôm nay với Thủ Tướng Manmohan Singh và đảng Quốc Đại đương quyền của ông thắng 275 phiếu. Còn 256 đại biểu quốc hội khác bỏ phiều chống chính phủ.

Cuộc bầu cử tín nhiệm hôm nay là cần thiết sau khi các đảng Cộng Sản tại Ấn Độ đã rút lại sự ủng hộ chính phủ để phản đối hiệp định hạt nhân mà chính phủ đã ký với Hoa Kỳ.

Những người phản đối hiệp định này cho rằng hiệp định đó sẽ liên kết Ấn Độ quá chặt chẽ với Hoa Kỳ và có thể gây phương hại tới nền an ninh quốc gia.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG