Đường dẫn truy cập

UB Tự do Tôn giáo Quốc Tế Hoa Kỳ phân ưu với Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất


Ủy Ban Hoa Kỳ về Tôn Giáo Quốc Tế, được thành lập qua đạo luật về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế ban hành năm 1998 để theo dõi tình hình về quyền tự do tư tưởng, lương tri và tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở nước ngoài, đã ngỏ lời phân ưu với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trước tin Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch.

Trong bản Thông Cáo Báo Chí phổ biến hôm thứ Tư, Ủy Ban nhắc lại chuyện Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và nhiều nhân vật lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị chính phủ quản chế chỉ vì đã dùng đường lối ôn hòa để tranh đấu cho quyền tự do tôn giào.

Chủ Tịch Felice Gaer của Ủy Ban cho hay: điều bất hạnh là chính phủ đã dùng chuyện Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch để đưa ra thêm những đe dọa đối với các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và xác định quyền kiếm soát đối với chuyện tu hành Phât Giáo bằng đường lối độc lập tại Việt Nam.

Theo Chủ Tịch Gaer, sự kiện Đại Lão Hòa Thượng viên tịch tạo cho chính phủ Việt Nam một cơ hội hiếm hoi để tôn vinh một người tích cực tranh đấu cho tự do được nhiều người kính nể bằng cách cho phép Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do chọn lưa giới lãnh đạo, tự do thực hiện các hoạt động từ thiện mà không bị chính phủ can thiệp, và tự do thành lập các ủy ban cấp tỉnh mà không bị gây phiền nhiễu.

Theo Chủ Tịch Gaer, Ủy Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế kêu gọi chính phủ Mỹ nêu những vấn đề vừa kể với chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất, và yêu cầu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đích thân tham dự tang lễ ngày thứ Sáu này.

Ủy Ban còn hối thúc chính phủ Hoa Kỳ coi việc cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được họat đông hợp pháp như một vấn đề ưu tiên cao cần mang ra bàn cãi trong các cuộc thảo luân ngoại giao về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vừa được mở lại.Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG