Đường dẫn truy cập

Ông Medvedev: Nga sẽ theo Tổng thống chế


Tổng thống Nga Dmitri Medvedev cho biết nước ông sẽ theo Tổng thống chế trong mấy thập niên, nếu không là hàng thế kỷ, để được là một quốc gia toàn vẹn.

Ông Medvedev nói tính cạnh tranh của Nga trên thế giới tùy thuộc vào điều mà ông gọi là 'cạnh tranh chính trị nhạy cảm trong nước', đặt cơ sở trên tinh thần pháp trị.

Ông Medvedev nói với báo chí rằng ông quý chế độ đại nghị, nhưng tại Nga chế độ dân chủ đó có thể gây chia rẽ về chính trị, do đó ông không có lựa chọn nào hay hơn là Tổng thống chế.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG