Đường dẫn truy cập

Cựu phiến quân Maoist dẫn trước trong cuộc bầu cử Nepal


Kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử quốc hội lập hiến để soạn thảo lại hiến pháp Nepal cho thấy các cựu phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã dẫn trước.

Hôm nay, Ủy Ban Bầu Cử Nepal cho hay, các cựu phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã thắng được 5 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hôm Thứ Năm vừa rồi.

Sự kiện này đã đưa những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông lên vị trí dẫn đầu các đối thủ chính của họ là Đảng Cộng Sản Nepal – UML và Đảng Quốc Đại Nepal.

Cuộc kiểm phiếu toàn bộ 240 đơn vị bầu cử chắc sẽ phải mất nhiều tuần lễ mới hoàn tất.

Nhà chức trách cho biết, những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đang dẫn trước trong hơn một nửa số 102 đơn vị bầu cử mà cuộc kiểm phiếu đang tiến hành.

Những người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông hy vọng thắng tại nhiều khu vực nông thôn đã đạt được kết quả tốt hơn dự liệu tại các quận thành thị trong cuộc bầu cử đầu tiên của họ so với các đảng phái chính trị đã được thành lập từ lâu.

601 ghế quốc hội lập hiến này chắc sẽ bãi bỏ chế độ quân chủ Ấn Độ giáo cuối cùng trên thế giới này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG