Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Liên Đoàn Ả Rập đến Libăng


Chủ tịch Liên Đoàn Ả Rập Amr Moussa đang có mặt tại Li Băng để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài đã 3 tháng khiến cho quốc gia này không có một vị nguyên thủ.

Ông Amr Moussa đã đến Beirut hôm nay để vận động các chính trị gia chọn tư lệnh quân đội, Tướng Michel Suleiman, làm tổng thống, thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia và soạn thảo một luật bầu cử mới.

Liên minh chính đảng thân tây phương đương quyền và đảng đối lập được Syria hậu thuẫn đã đồng ý về việc chọn ông Suleiman nhưng lại bất đồng ý kiến về thành phần của tân chính phủ.

Phe đối lập còn muốn giữ quyền phủ quyết.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG