Đường dẫn truy cập

EU mở cửa thị trường cho cá ngừ, cá mũi kiếm của Việt Nam


Cá ngừ và cá mũi kiếm của Việt Nam sẽ được phép vào thị trường Liên hiệp Châu Âu, với điều kiện các nhà xuất khẩu xuất trình được giấy chứng nhận là cá được đánh bắt từ đặc khu kinh tế của Việt Nam.

Theo Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam, văn kiện này yêu cầu mở cửa thị trưởng lại cho cá ngừ và cá mũi kiếm của Việt Nam đã được gửi cho các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu vào tuần trước.

Liên hiệp Âu Châu đã áp đặt lệnh cấm nhập cá ngừ và cá mũi kiếm của Việt Nam hồi cuối năm ngoái, vì Việt Nam không có chân trong Ủy hội Ngư nghiệp trung và Tây bộ Thái Bình Dương, và cũng không có hiệp định hợp tác, đồng thời các thuyền đánh cá của Việt Nam chưa được đăng ký với tổ chức này.

Theo bản tin của Vietnam Net Bridge, thì Bộ Công nghiệp và Thương mại Việt Nam mới đây đã gửi văn thư cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu bộ này báo cáo với chính phủ về vụ việc và dự thảo các văn kiện cần thiết để đạt được thỏa thuận hợp tác với Ủy hội Ngư nghiệp trung và Tây bộ Thái bình dương.

Nếu không hành động nhanh, tất cả các loại cá của Việt Nam, chứ không riêng cá ngừ và cá mũi kiếm, sẽ bị cấm nhập vào thị trường của Liên hiệp Âu Châu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG