Đường dẫn truy cập

Cuộc trưng cầu dân ý Miến Ðiện được coi là 'một mặt trận quan trọng'


Các nhà hoạt động dân chủ tại Miến Điện cho biết cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sẽ là một mặt trận quan trọng giữa các nhà lãnh đạo quân nhân và những người muốn dẹp bỏ nền độc tài quân trị.

Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, Tổ chức 'Thế hệ sinh viên 88', được đặt tên theo cuộc cuộc nổi dậy năm 1988 bị đàn áp tàn bạo, đã kêu gọi nhân dân Miến Điện hãy bác bỏ bản hiến pháp này.

Tổ chức 'Thế hệ sinh viên 88' tố cáo chính phủ do quân nhân lãnh đạo có kế hoạch buông thả cho một làn sóng bạo động để làm dân chúng dân chúng hoảng sợ và chấp thuận bản hiến pháp.

Hôm thứ Bảy, chính phủ Miến Điện loan báo kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về bản hiếp pháp mới vào tháng 5 và tổ chức bầu cử vào năm 2010.

Các nước láng giềng của Miến Điện hoan nghênh kế hoạch mở cuộc trưng cầu dân ý và tổ chức Tổng tuyển cử này.

Singapore gọi kế hoạch vừa kể là một diễn biến tích cực và hy vọng là cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử sẽ thúc đẩy sự hòa giải trong nước.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG