Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush ký đạo luật năng lượng mới


Tổng Thống George W. Bush đã ký thành luật một đạo luật về năng lượng, đạo luật mới sẽ nâng cao các tiêu chuẩn và bảo đảm các xe hơi và xe vận tải Mỹ ít tốn xăng hơn, đây được coi là những biện pháp cải thiện đầu tiên trong 22 năm qua.

Vào lúc ký kết đạo luật tại Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ hôm thứ Tư, Tổng Thống Bush nói đạo luật mới là một bước hành động quan trọng hướng tới mục tiêu giảm bớt sự lệ thuộc của Hoa Kỳ vào các nguồn dầu hỏa nước ngoài, đồng thời trực diện với vấn đề khí hậu toàn cầu thay đổi và giúp bảo vệ môi sinh.

Đạo luật năng lượng mới đòi hỏi trước năm 2020, các nhà sản xuất xe hơi phải tăng hiệu năng nhiên liệu sử dụng trong xe hơi, lên 15 km mỗi lít xăng.

Đồng thời luật cũng đòi hỏi phải tăng đáng kể số lượng nhiên liệu sinh học, đặc biệt là ethanol, để thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch, là loại nhiên liệu gây nhiều độc chất carbon.

Ðạo luật mới cũng sẽ đặt ra một số tiêu chuẩn mới cho các vật gia dụng chẳng hạn như tủ lạnh, đồng thời dần dần loại bỏ các loại đèn nóng sáng thường dùng với các loại đèn huỳnh quang, ít tốn điện hơn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG