Đường dẫn truy cập

65 giờ để xướng tên tử sĩ tại Ðài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam


Bốn ngày nữa là đúng 25 năm kể từ ngày khánh thành đài kỷ niệm cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Các lễ lạt vinh danh 58,256 chiến binh Mỹ hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam – mà tên họ đã được khắc trên bức tường đài kỷ niệm nầy – đã bắt đầu bằng cách tuyên đọc tên các tử sĩ đó.

Tính chung, có gần 2,000 người tình nguyện đứng ra đọc liên tục danh tính các tử sĩ. Đọc trọn hơn 58,000 tên tử sĩ được khắc trên tường, sẽ mất đến 65 tiếng đồng hồ.

Thứ tự tuyên đọc được tính theo ngày giờ lìa đời của từng tử sĩ. Đây là lần thứ tư danh sách các tử sĩ đó được tuyên đọc như thế. Lần đầu là hồi năm 1982, lúc khánh thành tượng đài. Lần đó tên các tử sĩ đã được đọc từ Thánh Đường Quốc Gia Mỹ.

Những người tình nguyện đứng ra đọc tên tử sĩ lần nầy thuộc đủ mọi thành phần: từ tướng lãnh tới các nhà văn, từ các viên chức hồi hưu cho tới vợ con của chính các tử sĩ đó.

Lễ kỷ niệm 25 năm kể từ ngày khánh thành tượng đài diễn ra đúng vào dịp đại lễ vinh danh cựu chiến binh và lễ chiến sĩ trận vong của Mỹ.

Theo giới điều hành đài kỷ niệm cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam thì vì thế số người đến thăm đài nầy đã lên rất cao trong những ngày qua. Mỗi năm đã có tới 4 triệu người tới thăm đài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG