Đường dẫn truy cập

Đại hội đảng Trung Quốc bế mạc với ban chấp hành trung ương mới


Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc đã tu chính hiến chương và sắp xếp lại thành phần ban chấp hành trung ương vào lúc kết thúc Đại hội kéo dài một tuần lễ, với tác động tăng thêm quyền lực của chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Trước ngày bế mạc hôm nay, Đại hội đã duyệt lại hiến chương của đảng để bao gồm một chương trình chủ yếu trong chính sách của ông Hồ Cẩm Ðào – là khái niệm 'phát triển khoa học'.

Chương trình này đòi hỏi các nỗ lực lớn hơn nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và giúp người nghèo khó trong nước.

Đại hội cũng bầu ra ban chấp hành trung ương mới gồm 204 thành viên.

Phó chủ tịch Tăng Khánh Hồng không được bầu lại vào ban chấp hành, có nghĩa là ông sẽ không được tái bổ nhiệm vào ban thường vụ Bộ chính trị gồm 9 thành viên, là cơ quan nhiều quyền lực nhất ở Trung Quốc.

Hai thành viên khác trong ban chấp hành trung ương cũng về hưu. Hai ông Ngô Quan Chánh – người đứng đầu ủy ban kỷ luật đảng, và ông La Cán, trưởng ban an ninh đều không được bầu lại vào ủy ban này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG