Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm nơi tạm trú cho người vô gia cư ở Washington


Hôm thứ Sáu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến thăm một nơi tạm trú dành cho những phụ nữ không nhà cửa tại thủ đô Washington.

Nhiều người trong cử tọa đã khóc khi lãnh tụ tinh thần của nhân dân Tây Tạng nói về tầm quan trọng của hy vọng và lòng trắc ẩn. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói "Cá nhân tôi cũng là một người vô gia cư.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến gặp một nhóm phụ nữ tại nơi tạm trú đã dùng phương pháp thiền để giúp cai ma túy và cai rượu.

Họ nói với nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng rằng thiền đã giúp họ tìm được bình an trong tâm hồn.

XS
SM
MD
LG