Đường dẫn truy cập

Tướng Petraeus, Ðại sứ Crocker ra điều trần ngày thứ nhì về Iraq


Hôm nay, Tư Lệnh Quân đội Mỹ và Ðại sứ Mỹ tại Iraq lại ra điều trần về những tiến bộ và những bất mãn mà họ đã thấy tại Iraq.

Hôm nay, Đại sứ Crocker đã nói trong buổi điều trần trước Thượng Viện rằng có rất nhiều điều ông gọi là tình trạng bất lực trong chính phủ trung ương Iraq. Nhưng ông nói rằng đã có những tiến bộ ở cấp địa phương và bày tỏ hy vọng là việc đó sẽ giúp thúc đẩy tiến trình hòa hợp quốc gia.

Hôm qua, Tướng David Petraeus đã điều trần trước một ủy ban của Hạ Viện rằng 30,000 binh sĩ tăng viện do Tổng Thống Bush điều động tới Iraq có thể trở về nước vào giữa năm tới.

Tướng Petraeus nói rằng, kết quả của 8 tháng tăng cường quân đội tới Iraq là số tổn thất nhân mạng của thường dân đã giảm bớt, và phần lớn các mục tiêu quân sự khác đã đạt được.

Cả Tướng Petraeus lẫn Đại sứ Ryan Crocker của Hoa Kỳ tại Iraq đều đã nói với quốc hội rằng các ông đã thấy một số tiến bộ tại Iraq. Và các ông đã cảnh cáo về hậu quả của việc rút quân sớm.

Đại sứ Crocker nêu lên tình trạng chậm chạp trong những tiến bộ về hòa giải chính trị giữa các giáo phái và sắc tộc nhưng nói rằng, việc bỏ đi những nỗ lực này sẽ gây ra tổn thất nặng nề về sinh mạng và có thể là sự xung đột giữa các địa phương.

Nghị Sĩ Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ thì nói rằng nhân dân Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ một cuộc chiến mà mục đích duy nhất là ngăn ngừa tình hình trở thành tệ hơn. Ông lý luận rằng đã tới lúc phải chấm dứt việc gia tăng quân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG