Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo quân đội sẽ báo cáo với tổng thống Bush về Iraq


Tổng thống Bush hôm nay sẽ hội ý với các nhà lãnh đạo cao cấp quân đội về tương lai của các hoạt động do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Iraq, trong khi những đánh giá khác cho thấy chỉ đạt được một phần trong trong các đáp ứng của các mục tiêu về quân sự và chính trị.

Tại Ngũ Giác Ðài, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ nghe phần đánh giá của mỗi thành viên trong Ban Tham mưu Liên quân cũng như của bộ trưởng quốc phòng Roberts Gates.

Theo trông đợi thì các giới chức này sẽ đưa ra nhứng khuyến cáo cũng như những đánh giá thẳng thắn, không che dấu.

Cuộc họp hôm nay có phần chắc sẽ bao gồm việc thảo luận về ảnh hưởng của việc duy trì lâu dài quân số 160,000 binh sĩ Mỹ tại Iraq hiện nay.

Trong 2 tuần lễ nữa, vị chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ là đại tướng David Patraeus và đại sứ Mỹ tại Iraq, ông Ryan Crocker, sẽ trình bày trước Quốc hội bản phúc trình mà nhiều người trông đợi về các tiến bộ ở Iraq.

Hai bản đánh giá khác được duyệt xét trước trong tuần này cho thấy một hình ảnh đen tối tại Iraq.

XS
SM
MD
LG