Đường dẫn truy cập

Công ty BP tạm ngưng cung cấp hơi đốt cho Việt Nam


Văn phòng thông tấn xã Reuters ở Hà Nội cũng đã thuật lại tin do các cơ quan truyền thông địa phương đưa đi cho biết công ty dầu BP đã định tạm ngưng cung cấp hơi đốt cho các nhà máy sản xuất điện ở miền nam trong thời hạn 3 tuần lễ bắt đầu từ thứ tư để thực hiện công tác bảo trì và sửa chữa đường ống.

Việc tạm ngưng cung cấp hơi đốt như vừa ghi sẽ kéo dài cho tới ngày 18 tháng 9.

Bản tin cho biết việc tạm ngưng cung cấp hơi đốt qua đường ống Nam Côn Sơn do công ty BP điều hành sẽ ảnh hưởng tới nhà máy sản xuất điện chạy bằng hơi đốt ở Phú Mỹ.

Đường ống Nam Côn Sơn là đường ống lớn nhất nước và tổ hợp sản xuất điện ở Phù Mỹ sản xuất tới 35% tổng số điện đưa vào hệ thống tải điện toàn quốc, nghĩa là vào khoảng 12,000 megawatt.

Để tránh tình trạng cúp điện, tin cho biết thêm là tổ hợp công ty điện Việt Nam đã chỉ thị các nhà máy điện dự trữ đầy đủ nhiên liệu để chạy các máy phát điện trong thời gian đường ống dẫn hơi đốt tạm ngưng hoạt động.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG