Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ xét lý lịch của đàn ông Hàn Quốc muốn cưới vợ Việt Nam


Tờ báo bản Anh Ngữ ấn hành tại Hàn Quốc “The Korea Times” loan tin trong số ra hôm thứ sáu là chính phủ Việt Nam từ nay sẽ cứu xét các chi tiết liên hệ đến đời tư của những người Hàn muốn kết hôn với phụ nữ Việt Nam.

Tờ báo xác nhận tin nầy do một tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc tiết lộ. Tổ chức mang tên “Trung Tâm Văn Hoá Phụ Nữ Việt Nam” ở Hàn Quốc cho hay Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, một cơ quan của chính phủ đặc trách vấn đề an sinh của phụ nữ, sẽ xét tuổi tác, nghề nghiệp, lợi tức hàng tháng và các liên hệ gia đình của những người đàn ông Hàn muốn kết hôn với phụ nữ Việt Nam.

Những người Hàn quốc nầy phải cung cấp các thông tin đó và chỉ khi nào được xác nhận là chính xác thì họ mới được chấp thuận cho xúc tiến cuộc hôn nhân.

Tin trên tờ báo Hàn Quốc còn thêm là Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cũng sẽ xét lý lịch của các phụ nữ Việt Nam và những lý do kết hôn của họ. Chỉ những phụ nữ nào qua được các cuộc trắc nghiệm mới được giới thiệu cho các ông người Hàn.

Các “chuẩn cô dâu” nầy cũng sẽ được chỉ dẫn về văn hoá và ngôn ngữ Hàn để biết thêm về nếp sống bên đó.

Theo lời giám đốc của tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc thì những người đàn ông Hàn khai gian lý lịch, hoặc các phụ nữ Việt muốn lấy chồng Hàn chỉ vì mục đích kiếm việc làm bất hợp pháp, đều sẽ bị loại trừ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG