Đường dẫn truy cập

Thanh sát viên LHQ xác nhận Bắc Triều Tiên đã đóng cửa lò hạt nhân Yongbyon


Giám đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, ông Mohamed ElBaradei, nói rằng, các thanh sát viên của ông xác nhận rằng Bắc Triều Tiên đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân của họ tại Yongbyon, một bước quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn việc sản xuất võ khí hạt nhân của nước này. Hành động của Bắc Triều Tiên là tích cực những vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi kho võ khí hạt nhân của họ được bãi bỏ.

Trong một hội nghị khoa học tại thủ đô của Thái Lan, Giám đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế xác nhận rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện bước đầu tiên trong thoả thuận của họ hồi tháng Hai để đình chỉ việc sản xuất võ khí hạt nhân.

Ông ElBaradei nói : “Vâng, lò phản ứng hạt nhân Yongbyon đã được đóng cửa. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận việc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân này. Chúng tôi đang kiểm tra việc đóng cửa năm cơ sở khác và tới ngày mai hay ngày mốt chúng tôi sẽ có thể báo cáo rằng tất cả năm cơ sở đã đáng cửa hết.”

Ông ElBaradei nói rằng, các thanh sát viên của ông sẽ phải mất khoảng một tháng để đặt thiết bị theo dõi và niêm phong để bảo đảm rằng chính phủ Bình Nhưỡng không cho mở lò phản ứng hạt nhân này trở lại. Các thanh sát viên này đã đến Bắc Triều Tiên hôm thứ bẩy.

Hôm qua, Bắc Triều Tiên tuyên bố là đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân sản xuất chất plutonium của họ vào khoảng thời gian họ nhận được chuyến hàng xăng dầu viện trợ của Nam Triều Tiên theo như thoả thuận hồi tháng Hai đã quy định.

Chính phủ Hán Thành cũng cho biết, họ đã gởi chuyến hàng xăng dầu thứ nhì cho Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay.

Hội nghị sáu nước để bàn về giai đoạn kế tiếp cho việc giải giới của Bắc Triều Tiên sẽ bắt đầu tại Bắc Kinh vào ngày mốt.

Ông ElBaradei nói rằng, việc đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon chỉ là bước sơ khởi.

Gọi Bắc Triều Tiên bằng tên chính thức là Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, hay DPRK, ông ElBaradei nói rằng, giờ đây thì Bắc Triều Tiên phải cung cấp một danh sách đầy đủ các cơ sở hạt nhân của họ.

Ông ElBaradei nói: "Dĩ nhiên là giai đoạn kế tiếp sẽ được đề cập tới trong hội nghị sáu nước để đạt được thoả thuận về phương cách dẹp bỏ những cơ sở này khi DPRK đưa ra một danh sách đầy đủ về tất cả các vật liệu và cơ sở hạt nhân của họ. Hiển nhiên là việc này sẽ mất thì giờ vì đây là một tiến trình phức tạp."

Hoa Kỳ nói rằng, Bắc Triều Tiên có một chương trình bí mật chế tạo bom từ chất uranium tinh luyện cao. Chính phủ Bình Nhưỡng chưa bao giờ công khai thừa nhận là họ có một chương trình như vậy, nhưng các nước khác trong hội nghị sáu nước nói rằng, việc này phải được tuyên bố rõ trong hiệp định giải trừ võ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Trong một cuộc họp báo tại Hán Thành, trưởng đoàn thương thuyết Hoa Kỳ tại hội nghị sáu nước, Trợ lý Ngoại Trưởng Christopher Hill cũng yêu cầu chính phủ Bình Nhưỡng tuyên bố đầy đủ về kho tàng hạt nhân của họ.

Ngoại trưởng Hill nói: "Chúng tôi sẽ làm việc theo chiều hướng làm sao để Bắc Triều Tiên phải tuyên bố đầy đủ về vấn đề này. Tuyên bố đó phải thật sự đầy đủ. Chúng tôi cần phải xem xét tới tất cả mọi mặt của vấn đề phi hạt nhân hóa. Chúng tôi sẽ thực hiện công tác này từng bước một."

Ông Hill nói rằng, ông e là cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên sẽ còn mất thì giờ và gặp nhiều khó khăn.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG