Đường dẫn truy cập

Nỗ lực để thay đổi dự luật di trú bị Thượng viện bác bỏ


Các Nghị Sĩ Thượng Viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một số các tu chính án có thể gây trở ngại cho một kế hoạch cải tổ di trú.

Với đa số 66 trên 29, các Nghị Sĩ đã bác bỏ khoản tu chính của Nghị Sĩ David Vitter để loại bỏ một điều khoản dành quy chế hợp pháp cho gần 12 triệu di dân bất hợp pháp đang sống tại Hoa Kỳ.

Ông Vitter nói rằng điều khoản này tưởng thưởng cho những người không tôn trọng luật pháp, nhưng Nghị Sĩ Edward Kennedy thuộc Đảng Dân Chủ nói rằng, việc hợp pháp hóa cho các di dân này là quan trọng đối với nền an ninh quốc gia.

Một khoản tu chính khác do Nghị Sĩ Byron Dorgan thuộc Đảng Dân Chủ bảo trợ để chấm dứt một chương trình công nhân tạm thời sau 5 năm cũng bị bác bỏ với đa số phiếu 49 trên 48.

Nghị Sĩ thuộc Đảng Dân Chủ chỉ trích chương trình này nói rằng, chương trình này làm cho lương của công nhân Hoa Kỳ bị sụt giảm và không cho các công nhân tạm thời được có cơ hội trở thành công dân Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG