Đường dẫn truy cập

LESSON # 336: Stick My Neck Out; Neck of the Woods


Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ Neck là cái cổ. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm hai thành ngữ mới cũng có từ Neck. Xin chị Pauline đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE (PAULINE): The first idiom is “Stick My Neck Out“, “Stick My Neck Out”.

TEXT (TRANG): “ Stick My Neck Out” có một từ mới là To Stick Out đánh vần là S-T-I-C-K và O-U-T nghĩa là thò ra. Người Mỹ dùng thành ngữ “Stick My Neck Out” khi muốn nói đánh liều làm một cái gì. Thành ngữ này phát xuất từ thời đầu thế kỷ thứ 20 khi người Mỹ giết gà bằng cách kéo cổ gà ra để lên thớt chặt. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline bằng lòng giúp một đồng nghiệp trẻ tuổi đang gặp khó khăn với ông xếp.

VOICE (PAULINE): Okay, I‘ll stick my neck out one more time and ask the boss to give you another chance, but if you get yourself in hot water again, you’ll have to find your own way out. Understand?

TEXT (TRANG): Chị Pauline nói: Được rồi, tôi sẽ đánh liều thêm một lần nữa và nói với ông chủ cho cô thêm một cơ hội nữa. Nhưng nếu cô lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn như trước thì cô sẽ phải giải quyết lấy vấn đề của cô. Cô đã rõ chưa?

Ta thấy từ Chance đánh vần là C-H-A-N-C-E là cơ hội, và In Hot Water nghĩa đen là ở trong nước nóng, tức là trong một hoàn cảnh khó khăn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE (PAULINE): Okay, I‘ll stick my neck out one more time and ask the boss to give you another chance, but if you get yourself in hot water again, you’ll have to find your own way out. Understand?

TEXT (TRANG): Thí dụ thứ hai sau đây là về cựu tổng thống Bush đã liều đưa ra một lời hứa để rồi sau đó gặp khó khăn.

VOICE (PAULINE): During his campaign in 1988 Mr. Bush really stuck his neck out when he promised he would never raise taxes. Then, two years later it hurt him politically when he had to raise them.

TEXT (TRANG): Ông Bush đã làm gì? Trong cuộc vận động tranh cử năm 1988 ông Bush đã hành động liều lĩnh khi ông hứa là sẽ không bao giờ tăng thuế. Nhưng hai năm sau đó khi ông phải tăng thuế, ông đã bị thiệt hại về mặt chính trị.

Những từ mới là: Campaign đánh vần là C-A-M-P-A-I-G-N là cuộc vận động, Promise, P-R-O-M-I-S-E là hứa, và To Raise, R-A-I-S-E là tăng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE (PAULINE): During his campaign in 1988 Mr. Bush really stuck his neck out when he promised he would never raise taxes. Then, two years later it hurt him politically when he had to raise them.

TEXT (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE (PAULINE): The second idiom is “Neck of the Woods”, “Neck of the Woods”.

TEXT (TRANG): Trong thành ngữ “Neck of the Woods” từ Neck ở đây có nghĩa là một giải đất, và Woods đánh vần là W-O-O-D-S nghĩa là rừng cây. Vì thế "Neck of the Woods” là một mảnh đất đầy cây cối, thường là ở vùng đồng quê, hay là nơi sinh trưởng của mình.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây, chị Pauline trông thấy một người lạ mặt đi quanh quẩn trong khu xóm chị ở. Chị bèn hỏi:

VOICE (PAULINE): I don’t think I’ve seen you around here, stranger. Tell me, what neck of the woods do you come from?

TEXT (TRANG): Chị Pauline hỏi: Này anh kia, tôi chưa thấy anh đến đây bao giờ. Hãy cho tôi biết anh từ vùng xa xôi nào đến đây vậy?

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Stranger đánh vần là S-T-R-A-N-G-E-R là người lạ mặt. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE (PAULINE): I don’t think I’ve seen you around here, stranger. Tell me, what neck of the woods do you come from?

TEXT (TRANG): Thành ngữ “ Neck of the Woods” nhiều khi được dùng với một cảm tình trìu mến, như khi quý vị gặp một người cùng quê với mình. Trong thí dụ thứ hai sau đây, hai chiếc xe cùng đậu tại một tiệm xăng và có bảng số của cùng một tiểu bang xa xôi ở miền Tây nước Mỹ. Một người lái xe nhìn thấy và gọi người kia.

VOICE (PAULINE): Friend, I see you come from Arizona. You know I’m from Arizona too. What neck of the woods do you come from back home? Near Tucson? I live on a farm near Tucson myself!

TEXT (TRANG): Anh chàng này nói: Này anh bạn, tôi thấy anh là người tiểu bang Arizona. Anh biết không tôi cũng là người bang Arizona. Anh ở vùng quê nào đến đây. Có gần Tucson không? Tôi sống tại một nông trại ở gần Tucson.

Chỉ có một từ mới là Farm đánh vần là F-A-R-M là nông trại. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE (PAULINE): Friend, I see you come from Arizona. You know I’m from Arizona too. What neck of the woods do you come from back home? Near Tucson? I live on a farm near Tucson myself!

TEXT (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là” Stick My Neck Out” là đánh liều đòi một cái gì hay đánh liều làm một cái gì, và hai là “Neck of The Woods“ là vùng đất quê nhà của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG